Bruk av taumopeder krever god opplæring

Bruk av taumopeder krever god opplæring


- Taumopeder letter arbeidet vårt, men opplæring er nøkkelen til sikkert bruk. Vi bruker AAK Safety som opplæringsbedrift fordi de har den beste kompetansen og den bredeste erfaringen, sier Pål Gundersen, Fagansvarlig TT i Beerenberg Services AS.

Det Bergen-baserte oljeserviceselskapet Beerenberg tok i bruk taumoped allerede i 2006.

- Batteriteknologien har utviklet seg enormt siden starten, og ActSafe sitter etter vår mening i førersetet innen utviklingen med tanke på vekt, batteri-kapasitet, brukervennlighet og funksjonalitet. Disse taumopedene er sikre, brukervennlige og effektive, forteller Gundersen. 

Beerenberg bruker taumopeder i flere operasjoner i sitt arbeid; tilkomst for personell, redningsberedskap, samt riggeroperasjoner. 

Forenkler arbeidshverdagen

- ActSafe sine produkter er pålitelige, effektive og ikke minst et smart ergonomisk alternativ for arbeid i høyden, men produktene krever kyndig opplæring. TT-bransjen som Beerenberg representerer er gode på tau-teknikker, men det betyr ikke at vi er gode på maskiner som en taumoped er produsert og typegodkjent etter. 

- Opplæring er nøkkelen til sikkert bruk og for å benytte taumopedens hele og fulle potensiale.

Kompetanse og erfaring

- Vi benytter Aak Safety som opplæringsbedrift siden de har den beste kompetansen og den bredeste erfarings-porteføljen på tvers av bransjer som benytter ActSafe produkter. Vi anbefaler AAK Safety sine taumopedkurs for de som skal bruke disse. 

Ser frem til videre samarbeid

AAK Safety har tatt med seg mye fra samarbeidet med Beerenberg. 

- De har utfordret oss på bruk og nye løsninger med taumopeden, noe vi har tatt med oss i vår dialog med Actsafe. Vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover, sier Arne Karlsen, kunderådgiver i AAK Safety.