Verktøysikring er avgjørende

Verktøysikring er avgjørende


Bruk av usikret verktøy og utstyr ved arbeid i høyden er forbundet med stor risiko og kan gi fatale konsekvenser.

Tenk deg at du jobber på et tak, du mister grepet på hammeren din og den faller ned. Under deg på bakkenivå jobber kollegaen din. Den energien hammeren treffer med etter å ha falt 3-4 etasjer er rett og slett dødelig.

Ved å sikre verktøyene på skikkelig måte i høyden, unngår du slike farlige situasjoner.

Stort fokus på sikring av verktøy

- Vi er opptatt av at arbeid i høyden skal gjøres sikkert, og da er verktøysikring en naturlig del av det fokuset. Det å ha gjennomtestet og funksjonell verktøysikring man kan stole på, på lik linje med en hvilken som helst fallsikringssele, er det vi streber etter. Verktøysikring er mer enn et mersalgsprodukt i våre øyne. Det er en naturlig del av arbeid i høyden. Vi har et stort fokus på dette segmentet, forteller produktsjef Kevin Kolstad i AAK Safety.

Så godt som påbudt

Verktøysikring er ikke direkte påbudt ved arbeid i høyden. Men det er ikke langt unna.

- På forskriftsnivå står det at ved arbeid i høyden skal man sikre utstyr for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer. I en paragraf som omhandler atkomst, arbeid og redning står det at verktøy og annet utstyr arbeidstakerne bruker skal være sikret til seler, arbeidssete eller en annen egnet måte. Det må kalles et påbud, sier Kolstad. 

Mange er gode

Verktøysikring er godt etablert og har hatt stort fokus innen oljebransjen i lang tid. Nå kommer også bedrifter på land etter. 

- Forståelsen og nytten av verktøysikring har «truffet» land. Mange bedrifter på land er flink til å følge opp dette, og flere og flere følger heldigvis etter.

Husk telefonen

- Alle bruker smarttelefonen sin til alt i dag. Og de fleste tar den med opp i høyden, men å sikre den er ikke like enkelt. Men vi tilbyr nå en liten jo-jo som egner seg svært godt til formålet. Den sikrer telefonen uten at det går utover funksjonene.

Se våre verktøysikrings-produkter her.