På tide å tenke på skisesongen?

På tide å tenke på skisesongen?


Det er nysnø på fjellene flere steder i landet. En god påminnelse på at det er på tide med redningsøvelse i skianlegget.

Forskrift om taubaner pålegger anleggets personell å ha minimum en større redningsøvelse ved starten av hver sesong. Det skal blant annet øves på å evakuere passasjerer innenfor en tidsramme på 2 timer. 

Vi tilpasser kursene til ditt anlegg

Vi i AAK Safety har lang erfaring i å assistere skianlegg og andre operatører av svevebaner med metoder og utstyr, samt veiledning og kursing innen evakuering. Metodene tilpasses de forskjellige anleggenes størrelse og ikke minst høyde.  

 Effektivt med Immoos SS1 

Bruk av Immoos SS1 kabelvogn er i mange tilfeller den mest effektive metoden for å komme til og evakuere passasjerer fra en stolheis eller vogn som ikke kan kjøres. I motsetning til de fleste andre metoder krever SS1 bare en operatør i bruk.

SS1 er utstyrt med en sentrifugalbrems, håndbrems og dødmannsbrems. Den kan benyttes på wire mellom 12-60 mm og 45˚ helning. Avhengig av hvilket tilleggsutstyr som velges kan det evakueres 1 til 3 passasjerer samtidig. 

Ønsker man øvelse og opplæring i andre metoder og produkter, som for eksempel Petzl Rollcab, bistår vi selvfølgelig også med det.

For mer info om opplæring og produkter ta kontakt med oss og eller se produktene i nettbutikken vår.Bildene er tatt på øvelse i Eikedalen Skisenter med Immoos SS1 kabelvogn.