Årlig kontroll er avgjørende

Årlig kontroll er avgjørende


Årlig kontroll av utstyr er ikke viktig bare fordi det er et myndighetskrav. Det kan avdekke avvik som i verste fall kan få alvorlige konsekvenser. 

– Etter hvert som utstyret slites, reduseres styrken tilsvarende. I den daglige bruken vil du mest sannsynlig ikke merke noen forskjell om utstyret er slitt. Men ved et fall er dette svært alvorlig. Da er det meget store krefter ute og går, og du er avhengig av full styrke i utstyret. Et tau som har en liten skade, en slynge med en rift, en karabin med godsreduksjon eller sele som har passert levetid, er alle momenter som gjør at noe kan ryke ved et fall, forteller kunderådgiver John Oshaug.

Skjulte feil

Det er et krav at brukerene av slikt fallsikringsutstyr skal gjennomføre sjekk av utstyret før hver bruk. Men det er lett å bli «blind i eget hus». Vi tror vi kjenner utstyret så godt at vi blir lite fokusert på endringer eller slitasje – det er lett å tenke at det alltid har vært slik. 

– Enkle ting å oppdage er strømpekutt på tau eller karabiner som ikke går i lås og lignende. Det som er verre å oppdage er slitasje på bånd, spesielt ved alle spennene som kobler en sele sammen. Det er ofte trange områder, og man må slakke båndene for å kunne oppdage skader.

Godsreduksjon og skarpe kanter på metallkomponenter kan også være vanskelig å oppdage. En daglig brukersjekk vil ikke kunne avdekke feil på et utstyr som er lukket, her kreves det at det åpnes opp av en kompetent person for finne feil.

– En annen feil som brukerene ikke tenker på kan være levetid på utstyret; de vet ikke hvor de finner produksjonsdato og kjenner heller ikke til levetiden på produktet, sier Oshaug.

Pleie og omsorg

Når du arbeider i høyden er det avgjørende å ta godt vare på utstyret hver dag.

– Ikke la fallsikringsutstyr ligge å slenge bak i kassebilen sammen med motorsag og annet skrot. Det beste er å oppbevare utstyret i en egnet sekk eller bag, da unngår man også uønsket påvirkning av UV-stråler. Vask utstyr som er tilgriset, det fungerer bedre og er mer komfortabelt å bruke. Tørk utstyr som er vått, ikke la det bli liggende vått i en bag. Smør opp karabiner og bevegelige deler, da reduserer du risikoen for at noe skal gå galt. Er du usikker på noe når det gjelder vedlikehold av utstyr, sjekk brukerveiledningen, sier Oshaug.

Trenger du kontroll av utstyr?

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning , stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr. I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Produsenten av utstyret kan i brukerveiledningen anbefale hyppigere kontroller.

Mange års erfaring med arbeid i høyden, kontroll og rådgiving innen fallsikring gjør oss til et trygt valg for å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr. Vi kan utføre kontroll på stedet, eller det kan sendes inn til oss. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. Vi utfører også kontroll av de fleste typer fallblokker på markedet, i tillegg til faste sikringssystemer.

Husk at årlig kontroll erstatter ikke nødvendigheten av brukerkontroll.

Ta gjerne kontakt med en av oss i AAK Safety AS hvis du har spørsmål, vi er til for å hjelpe deg.