Legger lista høyt

Legger lista høyt


– Hafslund Eco Vannkraft har stor kunnskap rundt fallsikring, noe som gjør samarbeidet enda mer fruktbart, sier Odd-Roar Wiik i AAK Safety. Hafslund Eco Vannkraft har nylig forlenget avtalen med oss.


– Det som er utrolig kjekt med Hafslund Eco Vannkraft er at de har egne ressurspersoner med god kompetanse som benyttes som interne rådgivere. Når kunden har god kunnskap er det enklere å komme frem til de best mulige løsningene, sier Odd-Roar Wiik, som er kunderådgiver og Hafslund Eco Vannkrafts avtaleansvarlig for faglige forhold i AAK Safety.


Hafslund Eco Vannkraft har Sakkyndig virksomhet internt i selskapet, der fagområdene kran/løft og fallsikring er viktige arbeidsområder både med tanke på kontroll og når det gjelder praktisk utførelse.

Kvalitetsprodukter

– Hafslund Eco Vannkraft ser etter kvalitetsprodukter med god og riktig dokumentasjon, vi tar HMS på alvor. Det er viktig med utstyr som har høy kvalitet, ergonomisk tilpasset og brukervennlig, vi har stort fokus på bærekraft og det er derfor viktig at fallsikringsutstyret vi kjøper har utskiftbare deler, sier Gunnar Myrvold, leder Sakkyndig Virksomhet i Hafslund Eco Vannkraft. 

– Vi er opptatt av kvalitetsprodukter som skal vare i mange år. I stedet for å erstatte hele produkter, kan slitedeler skiftes ut for å forlenge levetiden på produktene. Dette reduserer både kostnadene og total avfallsmengde. Vi har også valgt å ha intern kompetanse på blant annet kontroll av fallsikringsutstyr, dette er noe som gir oss bedre oversikt og samtidig styrker det vårt fagmiljø i selskapet, forteller Myrvold.

Nylig ble det signert ny rammeavtale mellom AAK Safety og Hafslund Eco Vannkraft på utstyr, opplæring og sikringssystem. Dette er en videreføring av det gode samarbeidet som har vært over mange år, i følge Myrvold.

Standardisering

– Vi i Hafslund Eco er opptatt av at alle våre ansatte skal få tilgang til det samme fallsikringsutstyret og de samme kursene, vi jobber for å standardisere våre kurs og utstyrspakker. Dette gjør vi for å minimere risiko og sikre at alle har den kunnskapen og det utstyret som trengs for å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte. Vi har også startet arbeidet med å se på hvilke konsekvenser den nye standarden for fallsikring NS 9610 har for vårt selskap, sier Ole Einar Aspeslåen, Fagansvarlig HMS i Hafslund Eco Vannkraft.

Godt eksempel

– Det er viktig at vi som Norges nest største vannkraftprodusent går foran som et godt eksempel. Hver dag har vi mer enn 400 ansatte på jobb. Da er det viktig at vi legger listen på et høyt og riktig nivå. Som ressurspersoner er vi opptatt av at vår erfaring og kunnskap kommer våre ansatte til gode. Dette er noe vi har jobbet med over lang tid. Vi har også vært gjennom en fusjonsprosess der vi har jobbet med å ta med oss det beste fra selskapene inn i fremtiden, sier Aspeslåen.