AAK Safety lanserer skredkurs

AAK Safety lanserer skredkurs


Etter mange års tett samarbeid med skiheis- og alpinbransjen, supplerer vi nå kurstilbudet vårt med et skredkurs. – Kurslederne er sertifiserte tindevegledere med svært høy kompetanse rundt snø og skred.

 

Vi leverer allerede fallsikringskurs for vedlikehold og drift av skiheiser, opplæring og bistand i evakuering av stolheiser og gondoler, samt leveranser av utstyr og årlig kontroll av dette. Nå kan vi, etter tilbakemeldinger og påtrykk fra bransjen, også supplere med skredkurs holdt av svært kompetente kursledere.

– Flere av AAK Safety sine erfarne kursledere er internasjonalt sertifiserte tindevegledere (UIAGM/IFMGA). Tindevegledere har høy kompetanse og erfaring rundt temaene snø og skred, hvordan vi forholder oss til skredterreng og hvordan vi unngår skredterreng. Økende etterspørsel i kombinasjon med at vi har sterk kompetanse på dette feltet gjør at vi nå etablerer skredkurs for våre kunder, forteller daglig leder i AAK Safety, Yngve Grüner. 

Avgjørende kunnskap

Mange av våre kunder, på tvers av bransjer, vil i perioder ferdes i områder hvor det foreligger risiko for skred og vi opplever en økende etterspørsel etter denne type kurs. Innen alpinbransjen og i områder tilknyttet skiheiser finner man varselskilt som om skredfare. Svært mange kjenner ikke til hva som er årsaken til at dette skiltet er plassert nettopp der og hvorvidt man befinner seg i et skredområde eller utløpssone for eventuelle skred. 


Kompetanse rundt identifisering av skredrisiko og ikke minst kunnskap om søk og redning er helt avgjørende, og kan i ytterste konsekvens avgjøre hvorvidt man kan redde liv eller ei.

Praktisk læring

AAK Safety sitt skredkurs har en varighet på 2,5 dag hvor to hele dager settes av til praktisk læring utendørs. Kurset tar for seg emner som; bruk av kart- og værtjenester, effektivt søk og redning ved bruk av sender/mottaker, søkestang og spade, kjennskap til variasjon i et snødekke og hvilke mekanismer som påvirker snøen. Identifisering av skredterreng, samt planlegging og risikovurdering av jobb hvor snøskred er en problemstilling er gjennomgående for dette kurset.

Ta gjerne kontakt hvis dette er aktuelt for deg. Vi kan også hjelpe deg med å etablere rutiner for at bedriften skal ha et godt felles grunnlag rundt risiko og arbeidsmåte med tanke på skredproblematikk.