Daglig leder i AAK Safety valgt inn i styret til SOFT

Daglig leder i AAK Safety valgt inn i styret til SOFT


SOFT, Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk, hadde i dag generalforsamling der vår daglige leder, Yngve André Grüner, ble valgt inn i styret.

 

Styret i SOFT består nå av:

Silje Strand
Torstein Eide
Ola Østtveit Agledahl
Leif Røv
Yngve André Grüner
Sverre Brufladt

 

Valgkomiteen skriver i sin begrunnelse:

«Forslag til nytt styremedlem er Yngve André Grüner, som er daglig leder i AAK Safety AS. Yngve har lang fartstid innen både tilkomstteknikk- og arbeid i høyden-bransjen, og han har et stort nettverk som er relevant for SOFT. Valgkomiteen mener at Yngve med sin bakgrunn, kompetanse og erfaring innen alt som omfatter sikkert arbeid i høyden, vil han være meget godt egnet for SOFT-styret.»

– Jeg takker valgkomiteen og generalforsamlingen for tilliten, det har vært utført et godt styrearbeid i en årrekke, sier Yngve André Grüner, – Jeg er ydmyk med tanke på den kompetansen som er, og har vært, i styret i SOFT, men jeg håper at jeg kan bidra med min kunnskap inn i styrearbeidet

SOFT er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk). SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon, som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 30 medlemsbedrifter. Bransjeorganisasjonen har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS. SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, samt bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA.