Lærlinger satt i system

Lærlinger satt i system


– Hos oss er lærlingene en helt naturlig del av ressursplanen og en viktig del av vår organisasjon, sier Anne Coch Aagesen, teamleder Montasje lærling i Lede. Lærlingene selv mener de har skutt gullfuglen i valg av lærlingplass.

 

 – Det er noen ganger sånn at lærlingene står igjen til slutt og blir tildelt tilfeldige jobber. Slik er det ikke hos oss. De er med i planene for å sikre at de får variert arbeid. Det er et godt innarbeidet opplegg gjennom hele organisasjonen, forteller Anne.

Anne begynte som teamleder i Lede i 2021. Da hadde denne oppfølgingen av lærlingene pågått i noen år allerede.


– Et av satsningsområdene våre er lærlinger, og vi forsøker å ta inn så mange vi har kapasitet til. Vi er jo store, så har mulighet til å ta inn mange. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt å gi denne opplæringen, samtidig som vi også trenger rekruttering. Og de vi lærer opp selv blir gode. Det vet vi, forteller Anne. 

 

Vår Fallsikringshåndbok er et ypperlig oppslagsverk for deg og lærlingene dine.

 Registrer deg her for å laste ned Fallsikringsboka gratis.

 

Alt på stell

Lærlingene blir tatt inn i varmen fra start, og Anne har tett kontakt med dem og teamene de jobber underveis i læretiden. 

– Vi har jevnlige møter på Teams, i tillegg til faste og litt mer omfattende halvårssamtaler. Jeg er også ute for å treffe dem der de jobber. 

En tett oppfølging lærlingene selv setter stor pris på.

– Det er mer enn bra å være lærling i Lede og vi har rett og slett skutt gullfuglen. Vi får sagt meningen vår og vi blir hørt. Alt er på stell, ikke bare for lærlingene, men for alle andre i Lede også. Jeg anbefaler det på det varmeste til andre. Lærlinger andre steder er ikke i nærheten av å få samme opplegg og oppfølging som vi har, forteller en takknemlig lærling Ole Jacob Ovenstad som skal ta fagprøve i november. En fagprøve som alltid blir utført på et reelt oppdrag i firmaet. 

– Det er viktig å at det blir et realistisk oppdrag på en installasjon som skal bli stående, forteller Anne.

 

Lærlinger på fallsikringskurs

Nå har Lede 11 lærlinger, og skal ta imot fem nye i slutten av august. Som leder for lærlingene, får Anne god bruk for sin tidligere arbeidserfaring. 

– Jeg har bakgrunn både fra videregående skole og elektrobransjen, og synes jeg får benyttet kompetansen min i denne jobben.

Helt i starten av lærlingtiden får alle nye lærlinger fallsikringskurs der de lærer om riktig bruk av utstyr, redning og sikkert arbeid i høyden. Samtidig får de også utlevert fallsikringsutstyret de må bruke når de skal opp i høyden. Å ha kurset med en gang er et bevisst valg for å trygge dem så mye som mulig før de skal opp i høyden.

– Det var veldig greit å ta det kurset så tidlig, det føltes trygt. Og vi ble fulgt opp veldig godt, sier Karoline Nystrand. 

Alle montører og lærlinger er også med på årlig nedfiring som er obligatorisk repetisjon. All kursing står AAK Safety for, som en del av en rammeavtale med Lede på opplæring, utstyr og rådgivning. 

Unike i bransjen

Markedssjef i AAK Safety, Gunnar Myhre Henning mener Lede har en unik oppfølging av lærlinger til eksempel for andre.

– De har et tett og profesjonelt opplegg, og eksepsjonelt god oppfølging som få andre i bransjen tilbyr i dag. Lærlingene blir fulgt opp på alt fra utstyr til kompetanse. Og spesielt med dette rundt kompetanse er det andre som har mye å lære av Lede. Det er ikke nok å bare følge en erfaren montør, det kreves faktisk dokumentert opplæring på fallsikring når du skal jobbe i høyden. Mange har ikke den dokumenterte opplæringen som trengs. 

– Opplæringskontoret tilbyr mange kurs for lærlingene, men fallsikringskurs er ikke ett av dem. Vi velger å bruke AAK Safety fordi de er dyktige og profesjonelle, sier Anne.

 

Egne biler

– Du må forresten få med at vi har egne biler og eget verktøy. Vi får det vi trenger, skyter Stein Ivar Nilsen inn.

– Ja, de får ikke alt, det er viktig å understreke, men de får det de trenger. Og så oppfordrer vi dem til å låne av hverandre. Et av de strategiske målene våre er bærekraft. Og dette må vi få inn i ryggmargen til de unge, avslutter Anne 

Hva er drømmen til lærlingene da? 
– Å få fast jobb i Lede, selvsagt, ler de. Men vi aner et seriøst ønske bak den latteren. 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan du kan ta vare på lærlingene dine i høyden