Har du husket kontroll av taumopeden?

Har du husket kontroll av taumopeden?


Taumopedene må kontrolleres årlig. AAK Safety er sertifisert for å utføre service og kontroll på taumopedene fra Actsafe.

 

For deg som ikke allerede bruker taumoped er dette en vinsj som benyttes for klatring på tau, utviklet som et hjelpemiddel for oppstigning og nedfiring av personell og materiell.

En taumoped gjør arbeidet i høyden mindre krevende og mer effektivt. Taumopeder blir brukt av masteklatrere, linjearbeidere og fjellsikrere, og er vanlig både offshore og i landbasert industri. 

Oppdatert kunnskap

John Oshaug og Alf Ståle Remen var nylig hos Actsafe i Sverige å fornyet sine sertifikater for å gjennomføre service og kontroll.

– Som en forlengelse av maskinforskriften (2006/42/EF) slår brukerveiledningen klart fast at årlig service og inspeksjon skal utføres av en ActSafe-godkjent servicepartner. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Med fersk sertifisering, har vi kompetanse og erfaring til å utføre trygg og god kontroll og service på din taumoped slik at du kan arbeide sikkert i høyden, sier John Oshaug.

Kurs i bruk av taumoped 

I tillegg til kontroll og service, tilbyr vi også kursing i bruk av taumoped, noe vår kunde Beerengberg Services AS har benyttet seg av. 

- Taumopeder letter arbeidet vårt, men opplæring er nøkkelen til sikkert bruk. Vi bruker AAK Safety som opplæringsbedrift fordi de har den beste kompetansen og den bredeste erfarings-porteføljen på tvers av bransjer som benytter ActSafe produkter, sier Pål Gundersen, Fagansvarlig TT i Beerenberg Services AS. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om service og kontroll.