Fallulykker årsak til flere dødsfall i bygg og anleggsbransjen

Fallulykker årsak til flere dødsfall i bygg og anleggsbransjen


I følge en rapport fra Arbeidstilsynet dør åtte ansatte i bygg og anlegg hvert år og fallulykker går igjen som årsak. – Dette viser at vi må fortsette arbeidet med å dele kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring rundt fallsikring, sier Yngve Grüner, daglig leder i AAK Safety.

 

Rapporten viser at det i gjennomsnitt har omkommet åtte personer årlig i bygg- og anleggsbransjen de siste ti årene. Det er Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som står bak rapporten «Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022». Rapporten skal brukes i arbeidet med å forebygge ulykker i fremtiden. 

I 2021 ble det registrert ni arbeidsskadedødsfall og 2978 arbeidsskader i næringen bygg- og anleggsvirksomhet.

Fallulykker mest vanlig ulykkestype

Et studie av 111 fallulykker viser at det er menn i alderen 55 – 67 år som er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen. Fallulykker er den ulykkestypen som oftest skjer i denne bransjen.

– Analysen viser at økt kunnskap om forskjellige ulykkestyper og skadehyppighet kan bidra til å spisse forebyggende tiltak mot de mest utsatte gruppene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. 

 

Sikkert arbeid i høyden

For AAK Safety er det forebyggende arbeidet og økt sikkerhet i høyden den viktigste grunnen for å gå på jobb hver dag.

– Hele vår eksistens er bygd opp rundt kompetanse og kunnskap rundt sikkerhet i høyden.  Vi lever for sikkert arbeid i høyden, det ligger i blodet vårt og det har det alltid gjort. Vi må fortsette arbeidet med å dele vår kunnskap og utvikle våre kurs slik at vi er med på å minimerer risikoen ved arbeid i høyden, sier Grüner. 

Er du usikker på om du og dine ansatte eller kolleger har det som trengs for å jobbe trygt i høyden?

Ta gjerne kontakt for en prat og gode råd.