Sikkerhet i høyden er førsteprioritet

Sikkerhet i høyden er førsteprioritet


Med sitt store fokus på sikkert arbeid i høyden tar Hafslund Eco kursing på alvor. Slik bygger de opp en god in-house kompetanse og sørger for at de ansatte jobber under trygge omstendigheter.

– Siden 2012 har vi hatt en samarbeidsavtale med AAK Safety. De har vært vår faste leverandør på kursing og tjenester, og gitt oss i Hafslund Eco masse god kompetanse, sier Ole Einar Aspeslåen, fagansvarlig HMS hos Hafslund Eco. 

I dag eier Hafslund helt eller delvis over 80 kraftanlegg rundt i hele Sør-Norge. En middelproduksjon på ca. 18 TWh per år og produksjonskapasitet på 5 200 MW gjør dem til Norges nest største kraftprodusent.

Oppdatert kunnskap viktig

Aspeslåen forteller at Hafslund Eco er opptatt av at alle ansatte skal jobbe sikkert. 

– Dette er førsteprioritet hos oss, og derfor samarbeider vi tett med AAK Safety. Slik sikrer vi at ting er gjort i tråd med NS, og at alle våre ansatte til enhver tid har oppdatert, god kunnskap om sikkert arbeid i høyden. AAK kurser oss blant annet i praktisk arbeid i høyden, produkter og redningsteknikker. De gir oss jevnlig god og dokumentert opplæring av utstyret vi bruker.

Tilkomstteknikk for flere faggrupper

I 2022 deltok flere av de ansatte i Hafslund Eco på AAK Safetys kurs i tilkomstteknikk (TT). TT er et adkomstsystem for alle som har behov for taubaserte metoder, men med vernenivå på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige metoder for arbeid i høyden, som for eksempel stillas og lift. 

Tilkomstteknikk benyttes av flere fag. Hos Hafslund Eco er både elektrikere, mekanikere og snekkere fra ulike avdelinger kurset – alle i TT Nivå 1. Kunnskapen de tilegnet seg ved kurset benytter de i det daglige arbeidet, både over og under bakken. 

På den sikre siden

– Våre fagarbeiderne jobber i høyden på blant annet bygninger, demninger, master, sjakter og dammer. Med god kursing unngår vi fall, og med TT slipper vi å rigge stillas for hver minste ting, sier Per Olav Roe, hos Hafslund Eco. Han har deltatt på flere kurs i regi av AAK Safety, både i Bergen og Steinsholt, og er svært fornøyd.

– I utgangspunktet er ikke kursing i tilkomstteknikk noe som kreves av oss i Hafslund, så dette kurset var en bonus for oss, fortsetter Roe. 

Kurset i TT legger vekt på den grunnleggende opplæringen i systemet, og bestått eksamen kvalifiserer for å arbeide som operatør i TT-lag ledet av en godkjent sikringsleder. På kurset får du lære mer om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Hovedvekt på det praktiske

Systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger kravene i denne standarden. Tilkomstteknikk brukes i dag i mange ulike fagområder og bransjer, og på forskjellige arbeidssteder. Våre TT-kurs har både praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser. 

Vi tilbyr kurs både på Åndalsnes, i Bergen og i Vestfold. Les mer og meld deg på kurs.