Taubasert fallredning og pusteluftopplæring – kombinert kompetanse fra AAK Safety

Taubasert fallredning og pusteluftopplæring – kombinert kompetanse fra AAK Safety


Søkelyset på redning i trange rom, og riktig bruk av pusteluft og gassmålere i offshorebransjen, har økt betraktelig den siste tiden. Det blir stadig mer tydelig at disse aspektene er avgjørende for din sikkerhet som offshorearbeider.

Trange rom, også kjent som confined spaces, utgjør en betydelig risiko for deg som jobber i disse omgivelsene offshore. Riktig bruk av pusteluft og evnen til å utføre redning i trange rom er derfor kritiske ferdigheter du bør inneha. Dette er avgjørende for din sikkerhet på jobb, og gjør deg godt rustet om en nødsituasjon skulle oppstå.

Skreddersydd for offshore

Hos AAK Safety tilbyr vi spesialisert opplæring til offshorebransjen. Kurset kombinerer taubasert fallredningskurs, i henhold til Offshore Norge, med opplæring i bruk av pusteluft og gassmåler. Opplæringen styrker sikkerheten og redningskapasiteten i trange rom, og gjør deg rustet til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i potensielt farlige offshoremiljøer. Kurset er også svært aktuelt for deg som jobber på båt eller onshore. 

Våre taubaserte fallredningskurs er utformet for å gi deg nødvendig kunnskap og ferdigheter til å utføre redningsoperasjoner i høyden. Med fokus på trygg håndtering av tau, utstyr og teknikker, vil du lære effektive og pålitelige redningsmetoder som kan redde liv i nødsituasjoner. Våre erfarne instruktører veileder deg gjennom praktiske øvelser og simulerer realistiske redningssituasjoner.

Sikre din sikkerhet i trange rom 

I tillegg til taubasert fallredning, kombineres kurset med opplæring i bruk av pusteluft og gassmålere. Her veiledes du i riktig bruk av pusteluftsystemer, inkludert åndedrettsvern og håndtering av nødsituasjoner. Vi fokuserer på identifisering av farer, tolkning av gassmålerresultater og nødvendige tiltak for å sikre din sikkerhet i trange rom.

Ved å kombinere taubasert fallredning med opplæring i bruk av pusteluft, vil du oppnå en helhetlig kompetanse som er avgjørende for offshorebransjen. Denne kombinasjonen øker din sikkerhetsbevissthet og dine redningsferdigheter, og gir en dypere forståelse av de spesifikke risikoene som er knyttet til trange rom og hvordan disse skal håndteres.

Bedre beskyttelse av liv og helse offshore

Det er avgjørende at den økte oppmerksomheten fortsetter å drive bransjen fremover mot høyere sikkerhetsstandarder og bedre beskyttelse av liv og helse offshore. Gjennom kontinuerlig opplæring, bevisstgjøring og implementering av beste praksis kan vi sikre at redning i trange rom og bruk av pusteluft forblir et sentralt fokusområde for offshoreindustrien.

Ikke gå på kompromiss med sikkerheten offshore.

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre kurs og hvordan vi kan bidra til å styrke sikkerheten på din arbeidsplass.