Årlig kontroll

Vi har kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr.

Onix Work

Om årlig kontroll

Utstyret kan sendes inn eller kontroll kan utføres på stedet. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. Vi har også kontroll av de fleste typer fallblokker på markedet, i tillegg til faste sikringssystemer.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best.nr.701), stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr.

I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Produsenten av utstyret kan i brukerveiledningen anbefale hyppigere kontroller.

For komplekst utstyr kan produsent kreve produktspesifikk opplæring for årlig kontroll (eksempelvis for fallblokker og automatiske nedfirere).

Årlig kontroll erstatter ikke nødvendigheten av brukerkontroll.

Bestilling

For bestilling av produkter eller tjenester, ta kontakt med en av våre kunderådgivere eller send din bestilling på: ordre@aaksafety.no

Skjemaer

Kontakt oss dersom du ønsker tilsendt et enkelt skjema som forslag til bruk under periodisk kontroll. Kontaktinfo finner du nederst på siden.

Skjema for utstyr til periodisk kontroll.pdf (Benyttes ved innsending av utstyr til AAK Safety AS.)