Skinnesystemer

AAK Safety benytter seg av Europas største fabrikanter av skinnesystemer, posisjoneringsystemer, fallsikringssystemer og festepunkter for adkomst og arbeid i høyden.

Fallsikringssystemer og festepunkter for adkomst og arbeid i høyden.

Vi prosjekterer og installerer effektive og skreddersydde fallsikringssystemer og adkomstløsninger for sikker, trygg og effektiv ferdsel i høyden.​

      

Design og løsning

De faste skinnesystemene kan utformes og monteres på ulike måter, for å gi kunne gi optimal sikring på arbeidsplassen.
Ved montasje vektlegges både ergonomi og funksjonalitet for bruker. Her vil det selvsagt være store variasjoner i forhold til hvordan nettopp din arbeidsplass ser ut. For den mest hensiktsmessige og funksjonelle løsningen, Ta kontakt med våre kunderådgivere for en gjennomgang av muligheter eller befaring og forslag til løsning.

Horisontalt skinnesystem

Horisontalt skinnesystem er et anvendelig og pålitelig system som passer til flere ulike konstruksjoner. Brukeren kan forflytte seg uhindret i systemet uten å måtte koble om ved inn festnings punktene. I tilfeller hvor tilkobling direkte til systemet ikke er mulig , kan man kombinere løsningen med et wiresystem. Med et tilpasset skinnesystem er det til og med mulig å utføre tau arbeider på systemet. 

Vertikale skinnesystem

Et vertikalt skinnesystem gir et stabilt fallsikringssystem uten hindringer langs vertikale konstruksjoner som leidere, master, vindturbiner og lignende. Brukeren kan forflytte seg uhindret i systemet uten å måtte koble om ved inn festing punktene. Vertikale skinnesystem er spesielt designet for veldig høye konstruksjoner for fleksibilitet og bevegelighet er viktig for brukrens forflytning. 

Systemet kan også kombineres med et horisontal skinnesystem for et større bruksområdet. Systemet passer da for konstruksjoner med helling både over og under 60 grader. Skinnen kan også tilpasses buede konstruksjoner dersom det skulle være behov for det. 

Kontakt informasjon finner du nederst på siden. 

Her ser du videoer fra noen av våre leverandører: