Temporære forankringspunkter

AAK Safety AS tilbyr midlertidige og permanente festepunkter for fallsikring og andre formål fra de ledende produsentene på området.

Midlertidige forankringspunkter

AAK Safety benytter seg av Europas største fabrikanter av faste og temporære forankringspunkter og fallsikringssystemer for adkomst og arbeid i høyden. Vi prosjekterer og installerer effektive og skreddersydde fallsikringssystemer og adkomstløsninger for sikker, trygg og effektiv ferdsel i høyden.

Forankringspunkter finnes i et variert utvalg, og kan monteres på ulike måter, for å gi kunne gi optimal sikring på arbeidsplassen.

Vi skiller i hovedsak mellom fast monterte, og temporære / flyttbare forankringspunkter for enkel og effektiv sikring i den perioden arbeidet i høyden pågår.

  midlertidig festepunkt for fallsikringsutstyr og arbeid i tau

Valg av festepunkter 

Ved valg av forankringspunkter og montasje av disse. Vektlegges både ergonomi og funksjonalitet for bruker.

Her vil det selvsagt være store variasjoner i forhold til hvordan nettopp din arbeidsplass ser ut. For den mest hensiktsmessige og funksjonelle løsningen, Ta kontakt med våre kunderådgivere for en gjennomgang av muligheter eller befaring og forslag til løsning.

Kontakt informasjon finner du nederst på siden.