Arbeid i tau og taumopedkurs

Arbeid i tau er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeids-posisjoner.

Arbeid i tau er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner. 
Metodikken er spesielt utstrakt brukt innen ulike disipliner Offshore, men de samme metodene kan også anvendes på land.

Mastekurs tau

Mastekurs tau er laget spesielt for mastemontører som ønsker å benytte tau til arbeidsutførelse. Kurset er en kombinasjon av vårt ordinære mastekurs og et kurs i arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS-9600 – Arbeid i Tau.

Første del av kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser.

Hoveddelen av kurset er viet arbeid i tau. Vi legger vekt på et helhetlig program der deltakerne får lære om regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske atkomstmetodene. Kurset baserer seg på en tolkning av minstekrav for opplæring i arbeid i tau som gitt i NS-9600, Arbeid i tau, med en del tilpasninger til bransje.

Sentrale punkter på Mastekurs tau:

 • Regelverk for arbeid i høyden;
 • Fallteori;
 • Barriereforståelse i fallsikring;
 • Valg av egnet fallsikringsutstyr til aktuell jobb;
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer;
 • Riktig bruk av forankringspunkt;
 • Etablering og bruk av vertikalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av horisontalt sikringstau i mast;
 • Etablering og Bruk av lange støttesystem i mast;
 • Sikring av verktøy og utstyr i høyden;
 • Brukerkontroll av benyttet fallsikringsutstyr;
 • Regelverk for arbeid i tau;
 • Risikoanalyse for arbeid i tau;
 • Etablering av tausystem for atkomst og arbeidsutførelse;
 • Individuell forflytning i tau;
 • Arbeidsutførelse og ergonomi i tau;
 • Kameratredning av nødstedt i tau;
 • Sammensatt redning av nødstedt i tau.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. fire deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Arbeid i tau er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner. 
Metodikken er spesielt utstrakt brukt innen ulike disipliner Offshore, men de samme metodene kan også anvendes på land.

 

Fjellsikringskurs

Dette kurset er for deg som skal bruke atkomst- og fallsikringsmetoder for fjellsikringsarbeid.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter i kurset:

 • Innføring i gjeldende regelverk/forskrifter for bruk av PVU til sikring mot fall på arbeidsplassen
 • Innføring i gjeldende EN-standarder for fallsikringsutstyr, og valg av riktig sikringsutstyr
 • Fallteori og risikovurderinger
 • Ettersyn, vedlikehold og lagring av personlig utstyr
 • Øvelse i bruk av fallsikringsseler
 • Øvelse i bruk av annet relevant fallsikringsutstyr
 • Bruk av AF systemet for adkomst og sikring til vanskelig tilgjengelige arbeidssteder
 • Øvelse i redningsteknikker ved arbeid i høyden, inkludert nedfiring av skadet person på båre
 • Øvelse i bruk av aktive systemer i arbeidssituasjon
 • Opplæring i bruk av taumoped er inkludert i fjellsikringskursene våre.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 4 deltagere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Taumopedkurs

Dette er for deg som skal benytte taumoped for persontransport.

Taumoped er et verktøy som er underlagt krav til opplæring fra produsenten av utstyret. Taumopeder benyttes i dag til adkomst og forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til arbeid i tau.

Sentrale punkter i taumopedkurset:

 • Innføring i gjeldende regelverk/forskrifter for bruk av PVU til sikring mot fall på arbeidsplassen
 • Innføring i gjeldende EN-standarder for fallsikringsutstyr, og valg av riktig sikringsutstyr
 • Fallteori og risikovurderinger
 • Ettersyn, vedlikehold og lagring av personlig utstyr

Taumopedkurs fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 6 deltagere
 • Lunsj alle dager

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Tilbake til kurskalender