Fallsikring og e-læring

Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Dette kurset er for verneombud, HMS-ledere, daglige ledere og andre med HMS-ansvar i bedrifter med personell som arbeider i høyden. Ved alt arbeid mer enn to meter over underliggende nivå skal den som utfører arbeidet være sikret, men kan du som arbeidsgiver si noe om hvilken metode som er best egnet? Hvilken metode som gir mest hensiktsmessig vernenivå? Vet du hva slags verneutstyr er det behov for, og hvordan reglene for dette utstyret er? Hvilken plan er lagt for en eventuell redning dersom noe skulle skje en av dine ansatte utførelsen av arbeidet? Og hvilket ansvar hviler egentlig på arbeidsgiver og arbeidstaker i det vi må benytte oss av stillas, lift, fallsikring, arbeid i tau eller tilkomstteknikk?

 

Disse og mange andre spørsmål vil vi belyse, diskutere og besvare under kurset Arbeid i høyden for HMS-personell. Vårt ambisjon er at du skal reise fra kurset med en god forståelse av de ulike problemstillingene som tas opp.

Tilbake til kurskalender

Grunnleggende fallsikring og redning er kurset for deg som ønsker en generell innføring i faget fallsikring. Det er et velegnet kurs for deg som skal bruke enkle metoder for forflytning i høyden. Kurset er iht. opplæringsplanen i NS 9610 Fallsikring, og inneholder både fallsikringsopplæring og den grunnleggende opplæringen i bruk av redningsutstyr. På Grunnleggende fallsikring er det vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært, slik at du skal kunne jobbe sikkert i høyden. På Grunnleggende fallsikring og redning vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne benytte de passive sikringsmidlene enkel og dobbel fangline og fallblokk på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne foreta enkel egenredning og kameratredning i situasjoner i kjente og relevante omgivelser;
 • Kunne foreta kameratsjekk og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
 • Kunne oppfylle arbeidstakers og -givers forpliktelser ved bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • Én instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Fallsikring på tak NS 9610 er kurset for deg som jobber på tak, skrå flater, ut mot kant og liknende. Det er et velegnet fallsikringskurs for deg som skal bruke enkle sikringsmidler for forflytning i høyden der gode forankringer kan bli en utfordring. Kurset er iht. opplæringsplanen i NS 9610 Fallsikring, og inneholder både den aktuelle fallsikringsopplæringen og bruk av relevant redningsutstyr og metoder. På Fallsikring på tak NS 9610 er det vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært, slik at du skal kunne jobbe sikkert i høyden. Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene. Kurset har en varighet på to dager.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne benytte de passive sikringsmidlene fangline, fallblokk, vertikale og horisontale system på en forsvarlig måte;
 • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp på en forsvarlig og praktisk måte;
 • Løse utfordringer med å finne/lage gode forankringer;
 • Kunne foreta enkel egenredning og kameratredning i situasjoner i kjente, men mulig komplekse, omgivelser;
 • Kunne foreta kameratsjekk og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av fallsikrings- og redningsutstyret;
 • Kunne oppfylle arbeidstakers og -givers forpliktelser ved bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • Én instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Mastekurs fallsikring NS 9610 er kurset for deg som jobber i mast, antenne, boretårn og liknende. Det er et velegnet kurs for deg som skal bruke forskjellige sikringsmidler for å forflytte deg i relativt komplekse områder. Kurset er iht. opplæringsplanen i NS 9610 Fallsikring, og inneholder både den aktuelle fallsikringsopplæringen og opplæring i bruk av relevant redningsutstyr og metoder. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært, slik at du skal kunne jobbe sikkert i høyden. På Mastekurs fallsikring NS 9610 vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene. Kurset har en varighet på to og en halv dager.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne benytte de passive sikringsmidlene fangline, fallblokk, vertikale og horisontale system på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne foreta enkel egenredning og kameratredning i kjente, men mulig komplekse, omgivelser;
 • Kunne foreta kameratsjekk og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av fallsikrings- og redningsutstyret;
 • Kunne oppfylle arbeidstakers og -givers forpliktelser ved bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • Én instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Stolpekurs fallsikring NS 9610 er kurset for deg som jobber i stolper og tremaster. Det er et velegnet kurs for deg som skal bruke stolpesko til å forflytte deg i høyden. Kurset er iht. opplæringsplanen i NS 9610 Fallsikring, og inneholder både den aktuelle fallsikringsopplæringen og opplæring i bruk av relevant redningsutstyr og -metoder. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært, slik at du skal kunne jobbe sikkert i høyden. På Mastekurs fallsikring NS 9610 vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene. Kurset har en varighet på to dager.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne benytte de passive sikringsmidlene enkel fangline og fallblokk på en forsvarlig måte i stolper;
 • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp i kombinasjon med stolpeslynge på en forsvarlig måte i stolper;
 • Kunne foreta enkel egenredning og kameratredning i stolper og relevante omgivelser;
 • Kunne foreta kameratsjekk og brukerkontroll av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av fallsikringsutstyr i stolper;
 • Kunne oppfylle arbeidstakers og -givers forpliktelser ved bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • Én instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Instruktørkurs fallsikring NS 9610 er kurset for deg som ønsker undervisningskompetanse i faget fallsikring. Kurset er i henhold til opplæringsplanen til NS 9610 Fallsikring, og inneholder alle læringsemner og metoder beskrevet i standarden. Instruktørkurset har et helhetlig program, med en god blanding av teori og praksis innenfor de ulike emnene. Våre instruktører har lang erfaring og en mer utvidet kompetanse enn standarden krever, og det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært, slik at du skal kunne planlegge og gjennomføre opplæring på en sikker og god måte.

Noen sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Regelverk og standarder som er relevante for bruk av fallsikringsutstyr;
 • Farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
 • Kunne planlegge og gjennomføre redning;
 • Ivaretakelse av utstyr gjennom kontroller og vedlikehold;
 • Risikovurdere valg av utstyr og metoder;
 • Bruk av forankringspunkter og -anordninger;
 • Skille på ulike verneklasser;
 • Planlegge fallsikringskurs;
 • Pedagogikk og veiledning.

 

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • Én instruktør pr. seks deltakere.
 • Lunsj alle dager.
Tilbake til kurskalender

Dette er en lovpålagt øving for de som har tilstrekkelig dokumentert opplæring i arbeid i høyden.

Deltagerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om å bevege seg sikkert i høyden før de deltar på en årlig nedfiring, for eksempel kan de ha gjennomført vårt todagers stolpekurs.

En årlig nedfiring blir ikke definert som et kurs, men er en øvingsdag/repetisjon for å tilfredsstille forskriftene om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (best nr 458). Denne forskriften ligger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring / øving i nedfiring av nødstedt person.

Utdrag fra veiledning til § 7—Overordnet planlegging:

"Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, – være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig.”

Sentrale punkter ved årlig nedfiring:

 • Sikkerhetsfilosofi;
 • Utstyrskontroll;
 • Sikker jobbanalyse (SJA);
 • Redningsøvelser:
  • Nedfiring av seg selv;
  • Utfiring av andre;
  • Følge den skadde ned.

Bevis for gjennomført øving, blir gitt som et samlebevis til deltakerens firma.

Tilbake til kurskalender

Er kurset for deg som ønsker kompetanse til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til EN 365. Denne standarden setter krav til utførelsen av Periodisk kontroll av personlig verneutstyr, herunder fallsikringsutstyr. Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, valg av utstyr og risikovurdering i tillegg til den periodiske kontrollen.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU. Sakkyndig personell, som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr, kan være verdifulle holdningsskapere. Deltakerne får god trening i periodisk kontroll av utstyret.

Sentrale punkter på sakkyndigkurset:

 • Periodisk kontroll av personlig verneutstyr (PVU);
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av PVU;
 • Kjennskap til forskrifter og CE-merking;
 • Kjennskap til de gjeldende direktiver, forskrifter og standarder;
 • Kjennskap til PVU til bruk i fallsikring;
 • Kompetanse til å kunne velge hensiktsmessig verneutstyr for forventet bruksforhold;
 • Risikovurdering;
 • Gjennomgå et praktisk metodesett for å gjennomføre risikovurderinger av arbeidssituasjoner der fallsikring er nødvendig;

Vi ønsker å formidle generell kunnskap innenfor fallsikring til deltakerne, slik at deltakerne etter endt kurs kan dele nødvendig informasjon med sine medarbeidere. Deltakerne skal være i stand til å gi opplæring innenfor de områdene han eller hun har kompetanse på, samt å formidle positive holdninger til sikkerhet.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette er et repetisjonskurs for de som har gjennomført AAK Safetys kurs Sakkyndig fallsikring tidligere.

Dette repetisjonskurset hjelper deg å vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring. Disse forskriftene er basert på Europeiske direktiver og ble innført i EU med virkning fra 1. juli 1995.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. 10 deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette kurset er ment som et introduksjonskurs til fallsikring eller som repetisjonskurs for de som vil friske opp sin kompetanse knyttet til valg av og riktig bruk av fallsikringsutstyr.

Gjennom aktive valg av utstyr og metoder, skal man gjennom i kurset øke forståelsen for riktig bruk av fallsikringsutstyr.

Kurset gir blant annet en innføring i de viktigste kravene som stilles til arbeidsgiver ved bruk av fallsikringsutstyr, dette gjør kurset også godt egnet for alle som har et HMS ansvar ved planlegging – eller utførelse – av arbeid i høyden.

Kursinnhold

 • Krav til arbeidsgiver
 • Vernearbeid og vernenivå
 • Valg av metoder
 • Valg av utstyr
 • Riktig bruk
 • Kontroll og vedlikehold

Tilbake til kurskalender