GWO-kurs for vindkraft

GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW), Manual Handling (MA) og Advanced Rescue Training (ART) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

Vi leverer GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW) og Manual Handling (MH) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

 

GWO BST (Working at Heights, First Aid, Fire Awareness + Manual Handling)

GWO BST er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO BST er et grunnleggende GWO-kurs, der du blir sertifisert etter de fire modulene du behøver for å kunne jobbe i en vindmølle plassert på land. GWO BST består av GWO-modulene Working at Heights (to dager), First Aid (en dag), Fire Awareness (halv dag) og Manual Handling (halv dag). Deltakeren må ha fylt 18 år for å kunne delta. Ellers kreves ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO BST med en god forståelse av det du lært. Vi vektlegger et helhetlig program på våre GWO-kurs, der du får lære om risikoene ved å jobbe i en vindmølle og hvordan håndtere dette på en best mulig måte. Våre dyktige og erfarne instruktører på GWO BST består av brannmenn, ambulansearbeidere, fysioterapeuter og kiropraktorer, i tillegg til våre erfarne kursholdere ved arbeid i høyden.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

 • Working at Heights – Riktig bruk av utstyr, redning og evakuering. Hvordan evakuere fra en vindmølle?
 • First Aid – Livsviktig og livreddende førstehjelp. Hva kan oppstå?
 • Fire Awareness – Brannrisiko i en vindturbin. Hvordan oppstår en brann og hva gjør du?
 • Manual Handling – Arbeid mest mulig ergonomisk. Hvordan identifisere påbegynnende skader?

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Vi leverer GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW) og Manual Handling (MA) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

 

GWO Working at Heights (Arbeid i høyden)

GWO Working at Heights er for deg som skal jobbe i vindmølle. Working at Heights er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO Working at Heights med en god forståelse av det du lært. På GWO Working at Heights tar våre erfarne instruktører deg gjennom et helhetlig program der regelverk, utstyr og fallteori vektlegges i teoriøktene. Det vies god tid til praktiske øvelser, der du får trent godt på bruk av utstyr og metoder.

Sentrale punkter i GWO-kurset:

 • Ha kunnskap om gjeldende regler og normer for arbeid i et vindkraftverk;
 • Kunne benytte relevant personlig verneutstyr på en korrekt og sikker måte;
 • Kunne foreta enkel kameratredning i situasjoner som ligner kurssituasjonen og i kjente omgivelser;
 • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
 • Kunne oppfylle dine forpliktelser som arbeidstager i forbindelse med bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj.

 
Tilbake til kurskalender

Vi leverer GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW) og Manual Handling (MH) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

 

GWO Manual Handling (Ergonomi)

GWO Manual Handling er for deg som skal jobbe i vindmølle. Manual Handling er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO Manual Handling med en god forståelse av det du lært. På GWO Manual Handling vil fysioterapeuter og kiropraktorer gi deg god kunnskap om hvordan du kan jobbe enklere og riktigere for å unngå belastningsskader.

Sentrale punkter i GWO-kurset:

 • Kunne utføre jobben på en sikker måte og i henhold til gjeldende lover og regler;
 • Identifisere arbeidsoppgaver som kan øke risikoen for å pådra seg skader på muskler/skjelett;
 • Lære seg riktig løfteteknikk og bruk av hjelpemidler for å skåne kroppen på best mulig måte;
 • Kjenne igjen symptomer på belastningsskader som følge av ergonomisk dårlige arbeidsposisjoner.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. 12 deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj.

 

Tilbake til kurskalender

Vi leverer GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW) og Manual Handling (MH) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

 

GWO First Aid (Førstehjelp)

GWO First Aid er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO First Aid er en egen førstehjelpsmodul innen GWO-opplæringen og har en varighet på en dag. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO First Aid med en god forståelse av det du lært. På GWO First Aid vektlegger vi et helhetlig program der dyktige førstehjelpsinstruktører lærer deg grunnleggende førstehjelp, ABC-metoden, bruk av hjertestarter, bruk av vanlig førstehjelpsutstyr og skadestedsledelse.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

 • Forstå viktigheten av å igangsette øyeblikkelig førstehjelp;
 • Være i stand til å forklare normal funksjon, normale tegn og symptomer på alvorlige og mindre skader og sykdom relatert til menneskekroppen;
 • Være i stand til å demonstrere forståelse og riktig ledelse i en nødssituasjon i en vindturbingenerator (WTG);
 • Kunne gjøre livreddende førstehjelp etter ABC-metoden;
 • Være i stand til å bruke en hjertestarter på riktig måte;
 • Kunne bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring av GWO-kurs på et av våre kurssenter inngår også lunsj.

 

Tilbake til kurskalender

Vi leverer GWO-kurs for vindindustrien. Modulene Working at Heights (WaH), First Aid (FA), Fire Awareness (FAW) og Manual Handling (MH) tilbys ved vår kursrigg på Åndalsnes.

 

GWO Fire Awareness (Brann)

GWO Fire Awareness er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO Fire Awareness er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på en halv dag. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO Fire Awareness med en god forståelse av det du lært. Våre instruktører på GWO Fire Awareness er erfarne brannmenn, som vil gi deg god kunnskap om hvordan en brann kan oppstå i en vindturbin, og ikke minst hvilke prosedyrer som skal følges dersom en brann oppstår i disse omgivelsene.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

 • Hvordan oppstår en brann og hvordan utvikler den seg;
 • Årsaker til brann i en vindturbin;
 • Hvilke farer følger med en brann;
 • Kjenne igjen tegn på at en brann er i ferd med å oppstå;
 • Lære riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr;
 • Evakuering og redning fra røykfulle omgivelser.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj.

 

Tilbake til kurskalender