Redning og førstehjelp

Det stilles strenge krav fra norske myndigheter til evakuering og redning av personell som arbeider i høyden

Kurset Tauredning er for deg som deltar i industrivern, brann- og beredskapslag. Du har hatt opplæring i førstehjelp og innsats ved ulykker.

Dette kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker. Kurset er i henhold til NOG 113.

Sentrale punkter i kurset:

 • Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset;
 • Forflytte eller evakuere skadet personell som befinner seg på steder hvor forflytning av den skadede tryggest kan skje ved bruk av taubaserte metoder;
 • Evakuere skadet personell som befinner seg i tanker, sjakter eller andre trange rom;
 • Bistå ved risikoanalyser i forhold til adkomst, jobbgjennomføring, evakuering og redning ved planlegging av arbeid i høyden.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. 6 deltagere;
 • Lunsj alle dager.
Tilbake til kurskalender

Tauredning repetisjonskurs er for deg som har gjennomført grunnkurset Tauredning på tre dager tidligere.

Det er vår ambisjon at kursdeltagerne skal reise fra kurset med en god forståelse av det de har repetert. Vi legger vekt på et helhetlig program der de får repetert regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og metoder for taubasert redning

Sentrale punkter i kurset

 • Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset.
 • Forflytte eller evakuere skadet personell som befinner seg på steder hvor forflytning av den skadede tryggest kan skje ved bruk av taubaserte metoder.
 • Evakuere skadet personell som befinner seg i tanker, sjakter eller andre trange rom.
 • Bistå ved risikoanalyser i forhold til adkomst, jobbgjennomføring, evakuering og redning ved planlegging av arbeid i høyden

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. 6 deltagere;
 • Lunsj alle dager.
 
Tilbake til kurskalender

Det stilles strenge krav fra norske myndigheter til evakuering av skiheiser. I løpet av to timer skal heisen være tømt for gjester, uansett vær og forhold. Å drive redning i høyden fra skiheiser under krevende forhold setter store krav til kompetanse, utstyr og rutiner.

AAK Safety har mange års erfaring i å levere utstyr, utvikle metoder og utdanne personell til å ivareta denne beredskapen hos operatører av skiheiser. Vår filosofi er å levere så enkle løsninger som mulig uten å gå på kompromiss med egensikkerheten til redningsmannskapene. Det er allikevel slik at skiheisevakuering er svært krevende og krever mye av personellet.

Våre kurs har en varighet på minimum tre dager og dekker alle aspekter i redningsarbeidet. Det omfatter også ulike metodiske varianter, slik at deltakerne i etterkant kan velge metodikk og utstyr ut fra deres skianlegg sine forutsetninger.

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å gjennomføre og/eller lede redningsarbeid i skiheiser, samt planlegge og arrangere treninger/øvelser.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale dersom dette er av interesse!

 
Tilbake til kurskalender

Førstehjelpskurs 

Vi kan tilknytte opplæring i førstehjelp til våre kurs og kan tilpasse førstehjelpsundervisningen etter bedriftens behov. 

For kraft-/nett-/telebransjen og andre som følger FSE-forskriften:

 • B-L-Å-S-regelen;
 • Skadestedsarbeid – varsling;
 • Sirkulasjonssvikt;
 • Strømskader;
 • Bevisstløshet;
 • Hjerte- og lungeredning;
 • Typiske skader ved lavspenning;
 • Praktisk HLR-trening.

Et «vanlig» førstehjelpskurs iht. Norsk Førstehjelpsråd sine anbefalinger inneholder:

 • B-L-Å-S-regelen;
 • Frie luftveier;
 • Varsling;
 • Pasientundersøkelse;
 • Hjerte- og lungeredning.

Ønsker dere en fjerde tilleggstime, kan dere velge mellom følgende temaer: 

 • Brannskader;
 • Hjertesykdommer;
 • Kramper;
 • Trafikkulykke;
 • Kuldeskader;
 • Forgiftning;
 • Industriulykker (fallskader, klemskader, blødninger).

Vi kan også spesialtilpasse kurs for enkeltbedrifter med spesielle behov. Ta kontakt med oss for spørsmål eller bestilling

Tilbake til kurskalender