Tilkomstteknikk og prisliste TT

All opplæring følger NS 9600 Tilkomstteknikk, med sertifisering på alle nivå gjennomført av SOFT Sertifisering AS.

Tilkomstteknikk (TT) er et atkomstsystem for alle som har behov for å anvende taubaserte metoder, men med et vernenivå som er på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige, kollektive metoder for arbeid i høyden, som f.eks. stillas og lift. Systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Tilkomstteknikk benyttes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter. Innen petroleumsindustrien har det vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau siden 1990.

Dette kurset representerer den grunnleggende opplæringen i systemet, og bestått eksamen kvalifiserer for å arbeide som «nivå 1 operatør» i TT-lag ledet av en godkjent sikringsleder. Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS-9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært.

Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning  for deltakere på TT-kurs.

Opptakskrav TT Nivå 1

 • Alder: min. 18 år;
 • Gyldig helseattest ikke eldre enn tre år.

Agenda

 • Fallsikring: 1 dag / 7,5 timer
 • Grunnopplæring TT: 5 dager / 37,5 timer
 • Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 7 dager / 52,5 timer

Opplæringen fra AAK Safety inkluderer

 • Kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En kursleder pr. fire deltagere;
 • Lunsj alle dager.
Tilbake til kurskalender

Tilkomstteknikk (TT) er et atkomstsystem for alle som har behov for å anvende taubaserte metoder, men med et vernenivå som er på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige, kollektive metoder for arbeid i høyden, som f.eks. stillas og lift. Systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Tilkomstteknikk benyttes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter. Innen petroleumsindustrien har det vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau siden 1990.

Dette kurset representerer den videregående opplæringen i systemet, og bestått eksamen kvalifiserer for å arbeide som «nivå 2-operatør» i TT-lag ledet av en godkjent sikringsleder. Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS-9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning  for deltakere på TT-kurs.

Opptakskrav TT nivå 2, modell 1

 • Alder: min. 20 år;
 • Gyldig helseattest ikke eldre enn tre år;
 • Opplæringsbevis/sertifikat på Nivå 1 som er gyldig eller som hadde utløpsdato for inntil 24 mnd. siden på eksamensdato for ansøkt kurs;
 • Minimum 500 timer som Nivå 1 over minimum 12 måneder.

Agenda TT nivå 2, modell 1

 • Opplæring: 6 dager / 37,5 timer;
 • Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer.

Totalt: 7 dager / 52,5 timer 

Opptakskrav TT nivå 2, modell 2

 • Alder: min. 20 år;
 • Gyldig helseattest ikke eldre enn tre år.

I tillegg skal kandidaten dokumentere oppfyllelsen av minimum ett av følgende krav:

  • Min. 600 timer med arbeid i tau, fordelt over minimum tre år;
  • Min. fem års praksis som instruktør på fjellklatrekurs iht. Norsk Fjellsportforum sin standard;
  • Godkjent tindevegleder UIAGM;
  • Medlemskap og praksis i en alpin redningsgruppe tilsluttet NARG.

Agenda TT nivå 2, modell 2:

 • Grunnleggende opplæring: 5 dager / 37,5 timer;
 • Videregående opplæring: 4 dager / 30 timer;
 • Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer.

Totalt: 10 dager / 75 timer

Opplæringen fra AAK Safety inkluderer

 • Kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En kursleder pr. fire deltagere;
 • Lunsj alle dager.

 

Tilbake til kurskalender

Tilkomstteknikk (TT) er et atkomstsystem for alle som har behov for å anvende taubaserte metoder, men med et vernenivå som er på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige, kollektive metoder for arbeid i høyden, som f.eks. stillas og lift. Systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Tilkomstteknikk benyttes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter. Innen petroleumsindustrien har det vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau siden 1990.

Dette kurset representerer den mest avanserte opplæringen i systemet, og bestått eksamen kvalifiserer for å arbeide som «nivå 3-operatør» i TT-lag ledet av en godkjent sikringsleder, samt for å starte opp en kvalifiserende aspirantperiode som over minimum 12 mnd. leder fram mot godkjenning som sikringsleder.  Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS 9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning  for deltakere på TT-kurs 

Opptakskrav

 • Alder: min. 22 år;
 • Helseattest ikke eldre enn tre år;
 • Opplæringsbevis/sertifikat på Nivå 2 som er gyldig eller som hadde utløpsdato for inntil 24 mnd. siden på eksamensdato for ansøkt kurs;
 • 700 timer som Nivå 2 over minimum 12 måneder

Agenda

 • Avansert opplæring: 6 dager / 45 timer
 • Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 7 dager / 52,5 timer

Opplæringen fra AAK Safety inkluderer

 • Kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En kursleder pr. fire deltagere;
 • Lunsj alle dager. 

 

Tilbake til kurskalender

Resertifisering TT, alle nivå

Sertifikat/godkjenning på et gitt nivå i TT-systemet har i henhold til NS 9600:2020 en varighet på 36 mnd. fra eksamensdato. For å opprettholde sertifikatet/godkjenningen utover dette må kandidaten gjennomføre og bestå et repetisjons-/resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper. Kurset repeterer de viktigste delene av fagplanen til hovedkurset, og gir dessuten deltageren nødvendig oppdatering på endringer i utstyr, metoder og prosedyrer. Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS-9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering. 

Opptakskrav:

• Gyldig godkjenning/sertifikat på det aktuelle nivået til og med eksamensdato for ansøkt repetisjons-/resertifiseringskurs.

• Gyldig helseattest ikke eldre enn tre år

Innhold:

Repetisjon og trening: 3 dager / 22,5 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 4 dager / 30 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS 9600.

Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.

 

Tilbake til kurskalender

Prisene gjelder fra 1.4.2022

Kode Tilkomstteknikk Dager Pris pr. deltaker uten sertifisering (ekskl. mva.) Pris pr. deltaker. inkl. sertifikatavgift til SOFT Sertifisering
A-1 TT, nivå 1 7 NOK 21 800,00 NOK 30 550,00
A-1R TT, nivå 1 rep 4 NOK 16 900,00 NOK 25 650,00
A-2 TT, nivå 2, modell 1 7 NOK 21 800,00 NOK 30 550,00
A-2D TT, nivå 2, modell 2 10 NOK 30 900,00 NOK 39 650,00
A-2R TT, nivå 2 rep 4 NOK 16 900,00 NOK 25 650,00
A-3 TT, nivå 3 og sikringsleder (SL) 7 NOK 21 800,00 NOK 30 550,00
A-3R TT, nivå 3 og SL rep 4 NOK 16 900,00 NOK 25 650,00

Kode Spesifisering av sertifikatavgift til SOFT Sertifisering
Pris pr. deltaker (ekskl. mva.) Pris pr. deltaker inkl. mva.
SA-1 Sertifikatavgift (inntreffer på alle kurs)
NOK 7 000,00 NOK 8 750,00
Tilbake til kurskalender