Risikovurdering

Vi hjelper dere gjerne med analyser og risikoreduserende tiltak

Spesialister med unik kompetanse opparbeidet gjennom mange års erfaring 

Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre risikoanalyser for alt arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, jfr. Arbeidstilsynets forskrift 701 § 7.

Gjennom rådgivning kan AAK Safety tilby bistand ved innføring av effektive rutiner for risikoanalyser og risikostyring tilpasset arbeid i høyden.

Vår styrke er lang praktisk erfaring i bruk av Sikker jobb -analyser og andre risikoanalyser, der vi har vektlagt brukervennlighet og risikoreduserende tiltak som imøtekommer krav til effektivitet og praktisk utførelse av arbeid.
AAK Safety kan gjennom våre spesialister på dette området både bistå i innføring av rutiner for risikoanalyser, veiledning i gjennomføring av analyser og bistå i valg og implementering av risikoreduserende tiltak.

 

Risikovurdering

  • Indetifisere fare
  • Vurderer vernenivå
  • Kontroller risiko

Regelverk, prioritering i vernearbeidet

  • Fjerne farer Isolere farer
  • Hindre adgang
  • Bruk personlig verneutstyr​

Optimalt vernenivå

Høyest mulig sikkerhet uten å hindre arbeidet. Det vil alltid være et kompromiss mellom sikkerhet og funksjonalitet. Feil utstyr er ofte vanligste årsak til at  man ikke oppnår optimalt vernenivå, og verneutstyr vil i seg selv ofte være en risikofaktor.

Generelle prioriteringer

Beskyttelse som virker for alle på arbeidsstedet er mer effektivt ennå beskytte hver enkelt mot risiko for fall.
Systemer som hindrer fall er mer effektive framfor systemer som begrenser fall.
Systemer som krever lite kunnskap er å foretrekke fremfor systemer som forutsetter god kompetanse for å kunne brukes forsvarlig. ​ ​

Ta kontakt med oss for mer informasjon!