Utvikling av løsninger

Enkelte arbeidsoppgaver i høyden vil kreve tilpasset utstyr og løsninger for at de skal være effektive for brukerne.

Spesialister med unik kompetanse 

AAK Safety har lang erfaring i å utvikle denne typen løsninger både for offshore- og landbasert industri. I tillegg til kontakt med internasjonale miljøer og produsenter, sitter våre spesialister med en unik kompetanse innen ulike arbeidsoppgaver I høyden.

I tillegg kan vi ta ansvar for hele prosessen, fra kartlegging av behov til vurdering av ulike løsningsalternativ samt utvikling og CE – godkjenning av valgte løsninger.

AAK Safety har både innen tilkomstteknikk og fallsikringssystemer vært banebrytende i å utvikle nye, effektive og sikre løsninger, og mange av disse prosjektene er gjennomført i nært samarbeid med våre kunder.

Eksempler på løsninger utviklet av AAK Safety er bl.a.:

  • MAP (mobil arbeidsplattform) for AS Norske Shell
  • Fallsikringsløsninger på Oseberg for Norsk Hydro
  • Fallsikringsløsninger på Sleipner for Statoil
  • Første kombinerte sittesele og kroppssele
  • Utvikling $martkrok systemet sammen med Telenor
  • AUS (arbeid under spenning metoder)
  • Utvikling Sherpa montørsett, kombinert bandolær og multifunksjon fallsikringssele
  • Utvikling Travo atkomstsystem sammen med Statoil
  • Utvikling $martline redningsline
  • Utvikling av stolpeslynge for tre og kompositt stolper

Ta kontakt med oss for mer informasjon!