Valg av løsninger

Vi bistår gjerne med valg av effektive løsninger som bidrar til økt sikkerhet og effektivitet.

Kartlegging av behov og arbeidsmetoder 

Valg av riktig fallsikringsutstyr krever kunnskap om brukernes behov, om gjeldende forskrifter – og om en del naturgitte lover.

AAK Safety har, gjennom erfaring og et nært samarbeid med store og krevende brukergrupper, en inngående kjennskap til brukernes behov og arbeidsmåter. Gjennom vårt engasjement i standardiseringsarbeidet i CEN har vi god innsikt i regelverk gitt gjennom standarder og forskrifter.

AAK Safety har egen erfaring i bruk av sikringsløsninger både offshore, i fjellet og i landbasert industri. Derfor har vi en unik kompetanse å bidra med når det gjelder valg av sikre og effektive løsninger for arbeid i høyden.

I våre valg av løsninger vektlegger vi følgende forhold:

  • Kartlegg grundig de behov bedriften har før valg av løsning foretas
  • Velg fleksible løsninger slik at utvalget av verneutstyr kan standardiseres
  • Velg utstyr med lavest mulig vekt, som er behagelig å bære og som har riktig ergonomisk utforming
  • Gi hensiktsmessig opplæring for økt motivasjon, økt sikkerhet og maksimalt utbytte av verneutstyrets egenskaper
  • Velg løsninger som blir brukt og utnyttet av brukerne 

Ta kontakt med oss for mer informasjon!