Bærekraft

For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å ta vare på omgivelsene rundt oss.

Varige og bærekraftige løsninger ligger i vår natur

Vårt hjerte ligger ute. For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å ta vare på omgivelsene rundt oss. Derfor er bærekraftige og varige løsninger viktig. 

Vi leverer solide kvalitetsprodukter som skal vare i mange år. I stedet for å erstatte hele produkter, kan slitedeler skiftes ut for å forlenge levetiden på produktene. Dette reduserer både kostnadene og total avfallsmengde. 

 

 


Våre produkter leveres ferdig montert og settes sammen fra et større parti delkomponenter. Da unngår man å pakket inn hver enkelt delkomponent i egen emballasje.
Utstyret vi utvikler gjør det mulig å utføre arbeid uten å sette opp store stillaser og stenge veier. Sikkert, ressursbesparende og praktisk.
Gjennom våre kurs deler vi kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom 30 år. Ved å kurse og dele våre erfaringer, kan vi sammen heve kvaliteten på arbeidet i høyden og sørge for at sikkerheten til hver enkelt er ivaretatt.