Vårt nye kurs for HMS-personell

Verneombud, ledere og HMS-ansvarlige forventes å ha kjennskap til mange tema. Vi ønsker å styrke kunnskapen innen vårt fagområde hos HMS-personell, og lanserer derfor kurset “Arbeid i høyden for HMS-personell”.

Teori og praksis

I likhet med de andre kursene i vår kursportefølje vil også dette kurset inneholde en kombinasjon av teori og praksis. Men hovedtyngden ligger på å tydeliggjøre ansvar, muligheter og begrensninger for virksomheter som kjøper eller selv bedriver arbeid i høyden.

Valg av metode

Viktige tema på kurset er hvilke kriterier bør ligge til grunn for valg mellom ulike metoder som stillas, lift, arbeid i tau, tilkomstteknikk eller fallsikring.

Mål

Vårt mål er at kursdeltakerne skal sitte igjen med større bevissthet rundt risikovurdering, vernenivå og valg av riktig metode og utstyr for arbeid i høyden.

Mer informasjon om kurset og muligheter for å melde seg på.