Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

AAK Safety jobber for å sikre ansvarlighet i egen virksomhet og våre verdikjeder. Aktsomhetsvurderinger i AAK Safety AS skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter og tilrettelegger for anstendige arbeidsforhold.

Vårt hjerte ligger ute. For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å ta vare på omgivelsene rundt oss. Vi forstår at vår bedrift har en innvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og derfor er det viktig å jobbe aktivt for å minimere eventuelle negative påvirkninger.

Verdiskaping og trygge arbeidsplasser

Ved å tilby sikkerhetsløsninger for arbeid i høyden, bidrar vi til verdiskaping og skaper tryggere arbeidsplasser. Vi er forpliktet til å utvikle innovative metoder og løsninger som gjør det trygt å jobbe i høyden. Samtidig er det viktig å se de mulige negative konsekvenser av vår bedrift og søke løsninger som fremmer bærekraftige praksiser.

Vi tar ansvar for å ta inn prinsippene for bærekraftig utvikling i vår drift. Dette inkluderer å respektere menneskerettigheter, sikre anstendig arbeid, ta hensyn til miljø- og klimaspørsmål, bekjempe korrupsjon og fremme dyrevelferd. Vi jobber med aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere mulige risikoer og utfordringer knyttet til vår bedrift.

 

En pålitelig partner

Dokumentet beskriver hvordan AAK Safety sikrer gjennomføring av aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter, miljø og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Vi ønsker å være en pålitelig partner for dem som jobber i høyden, ta ansvar for å minimere negativ påvirkning og samtidig bidra til en mer bærekraftig og trygg arbeidsplass for alle.

Les vår redegjørelse for rapporteringsåret 2023

Varslingsfunksjon

Vårt firma streber etter å opprettholde et transparent forretningsklima og høy forretningsetikk.
Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som berøres av virksomheten vår.

Vår varslingstjeneste

Varslingsfunksjonen gir mulighet til å rapportere mistanker om uredelighet; alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og retningslinjer.
Vår varslingstjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risiko. Det er et viktig verktøy for å fremme høy forretningsetikk og opprettholde kundenes og publikums tillit til oss. Følg linken for tilgang til konsernets varslingstjeneste:

Wistleblowing-service