Om oss

Vi er spesialister på fallsikring og leverer fallsikring, teknisk klatreutstyr, systemer og rådgivning for sikkert arbeid og redning i høyden. 


Vi leverer personlig verneutstyr og faste systemer fra ledende og innovative produsenter, som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden. Vi vektlegger sikkerhet, effektivitet og brukervennlighet for våre kunder. Våre medarbeidere har inngående erfaring og vet å anbefale riktig utstyr til riktig utfordring. Vi deler også vår kunnskap gjennom kurs og opplæring for å gjøre arbeid i høyden så sikkert som mulig.

Vi benytter oss av de fremste utstyrsprodusentene og arbeider tett med disse i videreutvikling av produktene. Spesielt viktig for oss er det å levere anvendelig utstyr som enkelt kan tas i bruk og samtidig sikrer våre kunder den trygghet de har krav på i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr også fallsikringsløsninger for permanent installasjon på alle typer konstruksjoner.

Vi velger utstyr basert på egne spesialisters erfaring og våre kunders ønsker og behov. I tillegg vektlegges også den kunnskap vi har opparbeidet gjennom mange års arbeid i europeisk standardisering (CEN) og med ledende utstyrsprodusenter.

Fra fjellsport til industri

AAK Safety har sitt opphav i den bratte Romsdalsnaturen. Her vokste det gjennom siste halvdel av forrige århundre fram et unikt kompetansemiljø basert på erfaring fra stup og fjelltopper over hele verden. På 1980-tallet ble dalen gjenstand for stadig mer oppmerksomhet fra både inn- og utland. Basehoppingens dramatiske barndom, krevende alpine redningsaksjoner og film- og fjernsynsproduksjoner med bratte bilder bidro til dette. Det lokale klatremiljøet fikk foredlet sin spesielle kompetanse i krevende operasjoner blant annet i Trollveggen, en av de høyeste, bratteste og mest spektakulære nordveggene i Europa. Fred Husøy bygget på denne kompetansen da han i 1987 lanserte sitt unike tilbud til mennesker med dragning mot bratte opplevelser – Aak Fjellsportsenter. I ly av de gamle tømmerveggene som en gang huset Norges første turisthotell, Hotel Aak, ble vi pionerer i Norge for kommersiell fjellturisme basert på profesjonell veiledning i bratt fjellnatur.

Det lille hotellet ved E-139 midt mellom Åndalsnes og Trollveggen ble raskt et naturlig samlingspunkt for klatrere i Romsdalen, både lokale og besøkende. Men parallelt med at stedet dannet kulissene for nye avsnitt i norsk klatrehistorie ble det også arnestedet for en industriell anvendelse av den unike kompetansen som fantes her. I 1989 startet AAK utvikling av metoder og utstyr for et taubasert atkomstsystem til bruk i industriell sammenheng. De første oppdragene ble gjennomført på oljeplattformen Gullfaks A i 1990 og markerte gjennombruddet for bruk av Tilkomstteknikk (TT) på norsk kontinentalsokkel. Siden fulgte andre selskap i AAK sine fotspor, og i dag er Tilkomstteknikk regulert gjennom en nasjonal standard og sidestilt med bruk av stillas innenfor Petroleumstilsynet sin jurisdiksjon. De senere år har vi også sett framveksten av TT innen landbasert virksomhet.

Erfaringen fra veiledning i fjellsport kombinert med kompetansen fra utvikling av Tilkomstteknikk gjorde det naturlig for AAK å videreføre opplæringsvirksomheten innenfor industrisegmentet. AAK ble snart kjent som en annerledes kurstilbyder med en spesialisert kurskatalog og skreddersydde tilbud for den enkelte kunde. AAK har siden vært representanter for en forståelsesbasert opplæring som tar sikte på å gjøre deltakerne i stand til å foreta sikre, selvstendige valg i høyden.Som Skandinavias fremste kompetansemiljø på området, har selskapet vært en nær samarbeidspartner for utstyrsprodusenter ved utvikling av nytt utstyr for arbeid i høyden. Det startet med britiske Troll som hadde sine egne forbindelser til Romsdalen, og har utviklet seg til forhandlervirksomhet med en komplett portefølje av produkter for PVU-basert arbeid i høyden. I dag er AAK Safety markedsledende i Norge, noe som i stor grad kan tilskrives en bevisst satsing på kompetente kunderådgivere som evner å tilby det utstyret som er optimalt for kundens behov og utfordringer.

AAK har helt siden starten sett viktigheten av å dele sin kompetanse og være med å prege utviklingen innenfor et felt som, trass i dystre statistikker, har vært stemoderlig behandlet av både arbeidsliv og myndigheter. Representanter fra AAK har deltatt på arbeid i regi av blant annet ISO, CEN, Standard Norge, Samarbeid For Sikkerhet og SOFT. Dette er basert på AAK sitt verdisyn, men også på betydningen det har for kompetanseutvikling og motivasjon internt – det er med å gjøre oss til det vi er. AAK sitt sterke fokus på kompetanse har også gjort at selskapet har blitt benyttet som rådgiver for en rekke større og mindre virksomheter i Norge.

Gjennom alle disse årene har AAK opprettholdt sin nære forbindelse til fjellsportmiljøet, dels som kilde til inspirasjon og dels som kunnskaps- og rekrutteringsbase. Noen av pionerene i AAK, de som var med på å bringe erfaringene fra bratte eventyr i Romsdalen til petroleums eventyret på norsk kontinentalsokkel, er fortsatt aktive i bedriften.

Undervegs har vi vært AAK Fjellsportsenter, AAK Industrisikring, AAK AS og AAK Group. Nå er vi AAK Safety, og vi lever for sikkert arbeid i høyden. Det ligger i blodet vårt. Det har det alltid gjort.

Nordens fremste kompetansemiljø

AAK Safetys kompetansesenter representerer Skandinavias fremste kompetansemiljø for arbeid i høyden. Vi er markedets ledende leverandør av kurs og rådgiving innen fallsikring, redning og tilkomstteknikk. Våre instruktører har bred erfaring fra arbeid både i industrien og fra offshore.

Vi har kurssentre både i Åndalsnes, Bergen og Vestfold, og vektlegger realistiske konstruksjoner med mulighet for å simulere kursdeltakernes arbeidshverdag. Dersom det er mest hensiktsmessig for læringsutbyttet, så arrangerer vi også kurs ute hos kunde. Dette forutsetter gode og trygge opplæringsfasiliteter.

AAK Safety har gjennom en årrekke satset aktivt på formidling av holdninger for sikkert arbeid i høyden. Tilbakemeldingene fra våre kurs er at instruktørene har en meget god evne til å formidle trygghet og gode holdninger, som etter vår mening er en forutsetning for å formidle kunnskap som kan brukes videre.

AAK Safety inngår i konsernet Bergman & Beving – og utgjør sammen med det svenske selskapet Cresto den ledende gruppe for fallsikringsutstyr i Norden.

Varslingsfunksjon

Vårt firma streber etter å opprettholde et transparent forretningsklima og høy forretningsetikk.
Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som berøres av virksomheten vår.

Vår varslingstjeneste

Varslingsfunksjonen gir mulighet til å rapportere mistanker om uredelighet; alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og retningslinjer.
Vår varslingstjeneste er et tidlig varslingssystem for å redusere risiko. Det er et viktig verktøy for å fremme høy forretningsetikk og opprettholde kundenes og publikums tillit til oss. Følg linken for tilgang til konsernets varslingstjeneste:

Wistleblowing-service

 

I over 30 år har vi delt vår kunnskap og levert utstyr du kan stole på!