Kurs og opplæring

Arbeid og ferdsel i høyden vil alltid innebære en viss form for risiko. Helt siden etableringen av AAK i 1987 har opplæring i risikobaserte aktiviteter vært selve grunnlaget for selskapets virksomhet.

Kontakt oss gjerne for et kurs hos deg og din bedrift.

Kurskategorier

I dag tilbyr AAK Safety AS en rekke ulike kurs som lærer våre kunder effektive teknikker og trygg adferd ved arbeid i høyden. AAK Safety AS tilbyr praktisk opplæring både for brukere på alle nivå og mer inngående sikkerhetsopplæring for personell som har et særskilt ansvar for å ivareta HMS forskrifter og regelverk.

Se alle våre kurs her. 


 

Sertifisert kursbedrift

Vi mener også det er av stor betydning for våre kunder at vi nå er sertifiserte og godkjente som kursbedrift i henhold SOFT sertifisering og standard NS 9600 arbeid i tau. Vi har i dag egne kurslokaliteter eller tilgang til kurs lokaliteter flere steder i landet.

Kurs ute hos kunder

Det vil også være mulig å benytte våre instruktører ute hos dere som kunde.
Dette stiller imidlertid klare krav til følgende:

Kombinasjoner

Vår påstand er at en kombinasjon av utstyr, opplæring og kontroll fra AAK Safety AS vil være et fortrinn, da vi mener dere kan utføre arbeidet på en sikrere og mer effektiv måte.

Metodesett

Våre kurs og metodesett gir brukerne høyere effektivitet og reduserer belastningsskader.
AAK Safety AS søker også kontinuerlig kontakt med andre produsenter og leverandører for å kunne tilby dere som kunde det mest profesjonelle utstyret som er i markedet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om kurs og opplæring.