Vårt konsept Safety+

Safety+ er et totalkonsept for helse, miljø og sikkerhet for deg som utfører arbeid i høyden. Vi identifiserer risiko og behov sammen med deg for å skape et sikrere og mer effektivt arbeidsmiljø.

AAK Safety er, sammen med Cresto AB i Sverige, markedsledende i Norden innen arbeid i høyden. Vi har mer enn 30 års erfaring i faget, og daglig bruker vi denne erfaringen til å hjelpe kunder til en sikrere arbeidshverdag.

Våre kunder møter risiko og utfordringer hver dag, derfor har vi nå utviklet et totalkonsept for helse, miljø og sikkerhet rundt arbeid i høyden. La oss presentere Safety+.

Redusere arbeidsrelaterte ulykker

Arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer kan som regel elimineres eller forebygges gjennom å finne årsaken til problemet. Ofte trengs det grundig kjennskap til lover og regler i en slik kartlegging, samt spesifikk praktisk eller teoretisk erfaring, for å løse problemet. Dette kan det være krevende å sette seg inn i, selv for erfarne kunder.

Med vårt konsept Safety+ identifiserer vi risiko og behov sammen med kunden, for å skape et sikrere og mer effektivt arbeidsmiljø. Med det som utgangspunkt utarbeider vi kostnadseffektive løsningsforslag til kunden, tilpasset kundens unike behov og hva som er det mest effektive for virksomheten.

Vi tar gjerne et prat med deg om Safety+

Effektivitet og sikkerhet

Identifisering av risikoområder og et systematisk fokus på arbeidsmiljø minimerer og forebygger arbeidsplassulykker.
Ved arbeid i høyden finnes det mange risikoområder som er viktige å identifisere, og det kan oppleves komplekst å forstå alle lover og regler som selskapet må forholde seg til. Gjennom forebyggende og systematisk arbeid med arbeidsmiljøet minimeres risikoen i alle virksomheter.

Vi sikrer at deres selskap arbeider trygt og sikkert, samt at medarbeidernes kompetanse og prestasjonsnivå økes. Vi skaper verdi til våre kunder gjennom å hjelpe dem med å jobbe ergonomisk, effektivt og etter gjeldende lover og regler, men også med økonomiske verdier i form av lavere kostnader rundt personskader og sykefravær.

Vil du vite mer om Safety+?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.