Tilkomstteknikk

AAK Safety er sertifisert opplæringsvirksomhet i henhold til NS 9600 Tilkomstteknikk. Tilkomstteknikk (TT) er et adkomstsystem for deg som skal benytte taubaserte metoder med det høyeste vernenivået. 

TT-systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Adkomstsystemet brukes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter, og har siden 1990 vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau i petroleumsindustrien.

Erfarne kursledere

Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS-9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilkomstteknikk.

Priser for kurs i Tilkomstteknikk