Varige og bærekraftige løsninger ligger i vår natur

Vårt hjerte ligger ute. For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å ta vare på omgivelsene rundt oss. Derfor er bærekraftige og varige løsninger viktig.

Vi leverer solide kvalitetsprodukter som skal vare i mange år. I stedet for å erstatte hele produkter, kan slitedeler skiftes ut for å forlenge levetiden på produktene. Dette reduserer både kostnadene og total avfallsmengde.

Ta kontakt med oss dersom du har utstyr der deler må skiftes ut.

Mindre emballasje

Våre produkter leveres ferdig montert og settes sammen fra et større parti delkomponenter. Da unngår man å pakke inn hver enkelt delkomponent i egen emballasje, og vi sparer bruk av både papp og plast.

Effektive metoder

Utstyret vi utvikler gjør det mulig å utføre arbeid uten å sette opp store stillaser og stenge veier. Sikkert, ressursbesparende og praktisk.

 

Kompetansedeling

Gjennom kursene våre deler vi kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom 30 år. Ved å kurse og dele av våre erfaringer, kan vi sammen heve kvaliteten på arbeidet i høyden og sørge for at sikkerheten til hver enkelt er ivaretatt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon 

Bærekraftig utstyr fra AAK Safety