Arbeid i tau

Dette er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner. 
Metodikken er spesielt utstrakt brukt innen ulike disipliner Offshore, men de samme metodene kan også anvendes på land.

Tau til arbeidsutførelse

Dette er kurs laget spesielt for de som ønsker å benytte tau til arbeidsutførelse.
Kursene er gjerne kombinasjoner av våre ordinære grunnleggende kurs og et kurs i arbeid i tau, og tilfredsstiller dermed forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS-9600 – Arbeid i Tau.

Se våre planlagte kurs her.

Kursinnhold

Første del av kursene tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i det arbeidet som skal utføres.

Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser.

Helhetlig program

Hoveddelen av kurset er viet arbeid i tau. Vi legger vekt på et helhetlig program der deltakerne får lære om regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske atkomstmetodene. Kurset baserer seg på en tolkning av minstekrav for opplæring i arbeid i tau som gitt i NS-9600, Arbeid i tau, med en del tilpasninger til bransje.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kursene våre.