Årlig kontroll

Utstyret kan sendes inn eller kontroll kan utføres på stedet. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. Vi har også kontroll av de fleste typer fallblokker på markedet, i tillegg til faste sikringssystemer.

Mer informasjon om de forskjellige kontrolltypene vi utfører finner du her.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best.nr.701), stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr.

I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Produsenten av utstyret kan i brukerveiledningen anbefale hyppigere kontroller. For komplekst utstyr kan produsent kreve produktspesifikk opplæring for årlig kontroll (eksempelvis for fallblokker og automatiske nedfirere).

Husk at årlig kontroll erstatter ikke nødvendigheten av brukerkontroll.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om årlig kontroll for ditt fallsikringsutstyr. 

Innlogging i utstyrsportalen - Onix

Utstyret du kjøper fra AAK Safety AS legges inn i utstyrsportalen Onix Work etter avtale. Her kan du finne dokumentasjon på produktene, slik som brukeveiledninger, og samsvarserklæring. Skulle du mangel brukernavn og passord, eller er i tvil om du har fått tildelt tilgang til systemet er det bare å kontakte oss. Vi sjekker om du er har tilgang eller om vi kan sette opp løsningen for deg. Du mottar da en e-post med informasjon og instruksjoner. Passord opprettes ved første gangs pålogging. 

Bestilling

Ønsker du å booke en kontroll av utstyr, bestille andre produkter eller tjenester, ta kontakt ved å benytte vårt kontaktskjema 

For innsending av utstyr til kontroll ved en av våre lokasjoner. Benytt følgende skjema for innsending av utstyr