NS 9610 i praksis

Den nye standarden for fallsikring gir klare retningslinjer og krav til utforming, bruk og vedlikehold av fallsikringsutstyr, systemer og rutiner.

Selv om bedriften din allerede tar sikkerhet på alvor, kan den nye standarden NS 9610 Fallsikring være den manglende nøkkelen til å gjøre arbeid i høyden så trygt som mulig.

I arbeidet med å sikre trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen er det få ting som er viktigere enn riktig utstyr og gode, tydelige rutiner for fallsikring. Den nye standarden NS 9610 Fallsikring skal sikre at rammene for arbeid med fallsikring i høyden blir mer konkrete og like for alle.

Kontakt oss for en prat om NS 9610

Hva er NS 9610?

NS 9610 er en norsk standard utviklet av Standard Norge som omhandler fallsikring. Den gir klare retningslinjer og krav for utforming, bruk og vedlikehold av fallsikringsutstyr, systemer og rutiner. Målet med standarden er å redusere risikoen for fallulykker og beskytte arbeidstakere som utfører oppgaver i høyden, som bygge- og anleggsarbeidere, vedlikeholdsarbeidere og redningspersonell.

Hvorfor er NS 9610 viktig?

Den nye standarden skal først og fremst redusere risiko for fallulykker. Fallulykker er blant de mest alvorlige på en arbeidsplass, og skjer fortsatt for mange ganger i løpet av et år. Denne standarden bidrar til å fremme en sikkerhetskultur på arbeidsplassen og sikre at organisasjoner overholder juridiske krav.

Sikkerhetskultur og opplæring

NS 9610 inkluderer også krav til opplæring og kompetanse for de som bruker fallsikringsutstyr. Dette fremmer en sikkerhetskultur på arbeidsplassen ved å sikre at alle som arbeider i høyden har nødvendig kunnskap om riktig bruk av utstyret. God, praktisk opplæring og tydelige rutiner er nøkkelen til forebygging av fallulykker.

Hvordan kan standarden hjelpe bedriften din?

Ved å implementere retningslinjene i NS 9610, kan bedrifter bedre sikkerheten på arbeidsplassen og samtidig opprettholde eller øke produktiviteten. Trygge arbeidstakere er mer effektive og kan arbeide i høyden med større selvtillit og fokus på oppgavene sine.

For alle bedrifter som arbeider i høyden må NS 9610 være en integrert del av strategien til bedriften. Ved å følge denne standarden kan du bidra til å redde liv og unngå potensielt alvorlige skader.

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift og kan alt du trenger å vite om standarden. Alle våre fallsikringskurs er i henhold til NS 9610.

Ta gjerne kontakt for en prat rundt hva standarden innebærer for deg.