Vil bli bedre på fallsikring og NS 9610

08.04.2024

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune jobber i spesielle og trange rom, der fallsikring og redning kan være utfordrende. Nå er de midt inne i en opplæringsperiode hos AAK Safety der mange ansatte skal kurses i henhold til NS 9610.

– Vi må bli bedre på fallsikring og vi må bli kurset av noen som kan tilpasse seg våre spesielle arbeidsforhold, forteller Anna-Lena Beschorner, funksjonsleder i Ledningsdrift avløp i Oslo kommune. Hun er en av ni kursdeltagere som en vårdag i Oslo er på fallsikring og redning-kurs gjennom AAK Safety. Kurset er flyttet ut av AAK Safetys lokaler, til egnede og godkjente kursfasiliteter i Oslo som kursdeltakerne kjenner godt. 

Se kursoversikten her

Vann- og avløpsetaten fikk mye praktisk øving under kurset i Oslo. 

Tilpasset fallsikringskurs

– Det er viktig for oss at AAK Safety kan kurse oss i rom som er lik dem vi møter i vår arbeidshverdag. Med tanke på den store aktiviteten vi har hver dag, opplever vi heldigvis sjelden ulykker. Men det er viktig for oss å gjøre alt vi kan for å hindre slike ulykker, og vite hva vi skal gjøre hvis de først er ute. 

AAK Safety leverer både utstyr, service, kurs og rådgiving til Oslo kommune. Med NS 9610 som standard. 

Kursing etter NS 9610

– At AAK Safety er godkjent bedrift etter NS 9610-standarden, var veldig viktig for oss. Det er også avgjørende at de kan komme med forslag til hvordan akkurat vi kan løse det og gjøre det sikrest mulig i vår hverdag. Vi har akuttberedskap og hvis vi står overfor en situasjon der det fosser inn kloakk, må vi ha enkle systemer som går kjapt, sier Beschorner som har jobbet i Vann- og avløpsetaten siden 2008. 

Under kurset blir deltakerne drillet i redning i ulike situasjoner, både i kum og trange sjakter. 

Anna Lena Beschorner
Anna Lena Beschorner og de andre kursdeltakerne fikk kjenne på tidspresset under redning i trange rom. 
 

Praktisk kurs med mye øving

– Tilbakemeldingene fra kollegene som har vært på kurs, er veldig gode. Erfaringene og all øvingen vi får på kurset, er veldig viktig for oss. Vi får prøve mye selv og får kjenne det på kroppen, forteller Beschorner som måtte i ilden for å redde en kollega nede i en kum under kurset. Med en kursholder som tar tida og andre kursdeltakere som følger spent med, øker pulsen og spenningsnivået. 

Kurs for Oslo Vannverk

De ansatte Vann- og avløpsetaten jobber mye i trange rom. De ble drillet i rask og trygg redning.


Mange av Vann- og avløpsetatens ansatte skal gjennom kurset i 2024. I tillegg til kontroll på alt utstyr, skal AAK Safety stå for rådgiving på løsninger og utstyr som skal brukes av etaten fremover. 

– Nå er vi i gang, og vi må bare begynne et sted og jobbe oss fremover for å bli bedre på fallsikring, sier Beschorner. 


Har du kontroll på NS 9610? Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om standarden eller kursene våre.