Øyeblikkelig hjelp

I Forskrift om bruk av verneutstyr stilles det klare krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med midlertidig arbeid utført i høyden.

Arbeidstilsynets forskrifter

For landbasert virksomhet underlagt Arbeidstilsynets myndighet er følgende verdt å merke seg: Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen pålegger arbeidsgivere å gjennomføre risikovurderinger av alle arbeidssituasjoner som har et farepotensiale.

Der hvor farepotensialet skyldes arbeid i høyden, bør en slik risikovurderingsprosess innebære klargjøring av behov for redningskapasitet og planer for redning og evakuering i høyden. Dette bør så nedfelles i bedriftens interne rutiner. Imidlertid er det erfaringsmessig ikke mange bedrifter som har egne rutiner for redning ved arbeid i høyden. Vi i AAK Safety opplever ofte spørsmål om hva som er myndighetenes krav.

Forskrift om utførelse av arbeid

Forskrift 703 slår fast at arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakere kan få øyeblikkelig hjelp i en nødssituasjon. Samt at arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i arbeidet som skal gjøres, herunder særlig om framgangsmåter under redningsarbeid.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til risikovurdering eller har andre spørsmål rundt redning. 

Redning

I en rednings situasjon er det mange følelser og ytre faktorer som kan gjøre oss mindre klartenkte og rasjonelle en vanlig. Gode rutiner for trening, standardisert og hensiktsmessig utstyr er klare suksessfaktorer.

Alvorlige skader

Arbeid i høyden er potensielt farlig. Konsekvensen av feilbruk, feil utstyr eller dårlig vedlikehold kan føre til alvorlige skader. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring i bruk av utstyret. Bruker selv har likevel det største ansvar gjennom å bruke utstyret slik det er tiltenkt, oppbevare det forsvarlig og gjennomføre jevnlig inspeksjon og vedlikehold.

Se vårt utvalg av redningsutstyr her.