GWO - kurs for jobb i vindmøller

Vi har kursene du trenger for å jobbe trygt i høyden i vindturbiner, og har tilpasset innholdet etter endringene i GWO-standarden. 

GWO er opplæringsstandarden for deg som skal jobbe i og ved et vindkraftverk. Standarden inneholder blant annet modulene arbeid i høyden, ergonomi, førstehjelp og brann.
AAK Safety ble sertifisert etter GWO-standarden (Global Wind Organization) høsten 2017, og har lang erfaring i å kurse deg for en trygg arbeidshverdag i høyden.

Les mer om GWO-kursene her.

Mann i vindmølle

Mer effektive kurs

En endring i standarden gjør at vi nå kan effektivisere kursene og korte ned på antall kurstimer.

Førstehjelpskurset har blitt halvert tidsmessig, grunnmodulen har gått fra to dager til en, mens repetisjon er nede i en halv dag mot tidligere en full dag.

Den nye standardversjonen har også kuttet kraftig ned på teori rundt fysiologi og sykdomslære, og forsøkt å tilpasse seg bedre til hva en vindturbinteknikker faktisk har behov for å kunne dersom uhellet skulle være ute. 

To standarder i ett kurs

Det er nå mer fokus på praktiske øvelser knyttet til livredning og enkel førstehjelp.
Standardversjonen åpner også opp for å korte kurset ytterligere ned ved å slå sammen ergonomi- og høydemodulen, men dette har vi valgt å ikke gjøre. På den måten fortsetter vi å ivareta fallsikringsstandarden NS 9610, og våre kunder får kurs som tilfredsstiller to ulike standarder i en smekk.

Kvalitet og kompetanse

GWO-kursene våre passer for alle som er påkrevd å gjennomføre kursene etter standarden, om det er servicepersonell eller vindkraftteknikere. – Med vår kompetanse innen arbeid i høyden, dekkes den delen av våre egne ansatte i en kurshall laget nettopp for disse kursene. På de andre modulene benytter vi fagpersoner fra brannvesenet, fysioterapeuter og ambulansearbeidere. Vi er opptatt av kvalitet og kompetanse. 

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål om GWO-kursene våre.