Hva er faste fallsikringssystemer?

07.03.2024

Faste fallsikringssystemer er faste installerte produkter, designet for å hindre tilkoblede brukere mot fall til lavere nivå.

Systemene, som er fastmontert på bygningsstrukturer, eller arbeidsområder som tak, master, tårn og høye piper, muliggjør at arbeid i høyden kan utføres med et høyt vernenivå. Faste systemer krever oftest få sikkerhetskritiske handlinger ved bruk. 
 
Et skinne- eller wiresystem blir ofte montert og benyttet der det er nødvendig med regelmessig tilgang, og der det ikke er mulig å etablere et vernetiltak som rekkverk.Faste fallsikringssystemer gir økt sikkerhet og kontroll for arbeidere som beveger seg i høyden, fordi de slipper å vurdere nye forankringspunkt eller å koble seg til og fra systemet når man skal bevege seg langs skinne- eller wiresystemet. 

Ta kontakt hvis du ønsker hjelp til å finne systemet som passer best der du jobber.
 
Det å kunne bevege seg uten å stadig måtte koble seg av og på systemet øker effektiviteten og produktiviteten på arbeidet du skal utføre.Faste fallsikringssystemer er spesielt nyttige i bransjer som telekommunikasjon, vindkraft og vedlikehold av broer og kraftverk, der tilgang til ulike deler av strukturene er nødvendig for vedlikehold og inspeksjon.

Ulike varianter av faste fallsikringssystemer: 

Horisontale- og vertikale skinnesystem

Horisontalt skinnesystem er et anvendelig og pålitelig system som passer til flere ulike konstruksjoner. Brukeren kan forflytte seg uhindret i systemet, uten å måtte koble om ved innfestningspunktene. 

Et vertikalt skinnesystem gir et stabilt fallsikringssystem uten hindringer langs vertikale konstruksjoner som leidere, master, vindturbiner osv. Brukerne kan forflytte seg uhindret i systemet, uten å måtte koble om ved innfestningspunktene.

Horisontale- og vertikale wiresystem

Wiresystemene utformes og monteres på ulike måter for å gi best mulig sikring på arbeidsplassen. Ved prosjektering og montasje vektlegges både ergonomi og funksjonalitet for bruker. Her vil det være store variasjoner i hvordan nettopp din arbeidsplass ser ut, og et wiresystem løser nettopp disse variasjonene.

I tillegg må du huske på: 

Personlig verneutstyr (PVU) 

Arbeidstakeren bruker personlig verneutstyr som fallsikringssele og hjelm, der fallsikringsselens høye festepunkt sammenkobles direkte, eller via en line, til løpebremsen. Ved arbeid på tak, eksempelvis rensing av sluk, kan det være fint å ha en justerbar line, tilmålt systemet, for å komme i posisjon.

Sikkerhetsrutiner

Det er, som ved andre fallsikringsløsninger, krav om tilstrekkelig opplæring ved bruk av faste fallsikringssystemer. Denne opplæringen skal gi kjennskap om systemet og inkludere opplæring i riktig bruk, kunnskap til å kunne foreta en brukerkontroll og ikke minst ferdigheter til å utføre kameratredning fra systemet. 

Vi hjelper deg gjerne med å utarbeide gode rutiner.

Kontroll og vedlikehold (periodisk kontroll)

Alle fallsikringssystemer må kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal. Kontrollen skal gjøres av en kompetent person. 

Kontakt oss for en periodisk kontroll.