Tjenester
AAK Safety AS

Tjenester

Hver dag hjelper vi i AAK Safety våre høythengende kunder mot en sikker arbeidshverdag. Vi deler vår kunnskap om regelverk, rutiner, metoder og utstyr for at du skal jobbe trygt. 

Vår visjon er å være Norges fremste kompetansemiljø innen sikkert arbeid i høyden. Derfor er vi oppdatert på det siste innen både utstyr, metoder, lover og regler. Dette for at du skal ha et trygt arbeidsmiljø i høyden.

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte.

Rådgiving for sikkert arbeid i høyden

Vi vil gjerne bli kjent med deg for å gi våre beste råd for hvordan dere skal oppfylle alle krav som stilles til bedrifter som driver med høydearbeid. Vi bistår dere med risikoanalyser, implementere regelverk, risikoreduserende tiltak og bygge gode rutiner. 

Tilpassede løsninger

Enkelte arbeidsoppgaver i høyden vil kreve tilpasset utstyr og løsninger for at de skal være effektive for brukerne. Alle bedrifter har ulike utfordringer og skal løse forskjellige oppgaver. Vi skreddersyr løsninger og utstyr som passer deg og bedriften din best. Vi har også kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr.

Lang erfaring

AAK Safety har lang erfaring i å utvikle denne typen løsninger både for offshore- og landbasert industri. I tillegg til kontakt med internasjonale miljøer og produsenter, sitter våre spesialister med en unik kompetanse innen ulike arbeidsoppgaver i høyden.

Sikkert arbeid i høyden er noe vi brenner for, og er gode på.

Hver dag hjelper vi i AAK Safety våre høythengende kunder mot en sikker arbeidshverdag. Vi deler vår kunnskap om regelverk, rutiner, metoder og utstyr for at du skal jobbe trygt. 

Vår visjon er å være Norges fremste kompetansemiljø innen sikkert arbeid i høyden. Derfor er vi oppdatert på det siste innen både utstyr, metoder, lover og regler. Dette for at du skal ha et trygt arbeidsmiljø i høyden.

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte.

Rådgiving for sikkert arbeid i høyden

Vi vil gjerne bli kjent med deg for å gi våre beste råd for hvordan dere skal oppfylle alle krav som stilles til bedrifter som driver med høydearbeid. Vi bistår dere med risikoanalyser, implementere regelverk, risikoreduserende tiltak og bygge gode rutiner. 

Tilpassede løsninger

Enkelte arbeidsoppgaver i høyden vil kreve tilpasset utstyr og løsninger for at de skal være effektive for brukerne. Alle bedrifter har ulike utfordringer og skal løse forskjellige oppgaver. Vi skreddersyr løsninger og utstyr som passer deg og bedriften din best. Vi har også kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr.

Lang erfaring

AAK Safety har lang erfaring i å utvikle denne typen løsninger både for offshore- og landbasert industri. I tillegg til kontakt med internasjonale miljøer og produsenter, sitter våre spesialister med en unik kompetanse innen ulike arbeidsoppgaver i høyden.

Sikkert arbeid i høyden er noe vi brenner for, og er gode på.

Les mer