Risiko
AAK Safety AS

Risiko

Analyser og risikoreduserende tiltak

Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre risikoanalyser for alt arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, jf. Arbeidstilsynets forskrift 701 § 7. Våre spesialister fallsikring bistår deg ved innføring av effektive rutiner for risikoanalyser og risikostyring tilpasset arbeid i høyden. 

Vi har lang praktisk erfaring i bruk av “Sikker jobb”-analyser og andre risikoanalyser, der vi vektlegger brukervennlighet og risikoreduserende tiltak som imøtekommer krav til 

effektivitet og praktisk utførelse av arbeid.

AAK Safety kan hjelpe det å innføre og implementere rutiner for risikoanalyser, gi deg veiledning i gjennomføringen og bistå i valg og implementering av risikoreduserende tiltak.

 

Risikovurdering

En god og grundig risikovurdering skal identifisere eventuelle farer, vurdere nødvendig vernenivå og kontrollere risikoen knyttet til arbeidet. 

 

Regelverk og prioritering i vernearbeidet

Vi hjelper deg å navigere i regler og standarder, og sikrer at du og bedriften din arbeider innenfor regelverket. Vi hjelper deg å fjerne eller isolere farer og gi anbefalinger på når det er nødvendig å hindre adgang. Vi gir deg også råd rundt hva som trengs innen personlig verneutstyr. 

 

Optimalt vernenivå

Optimalt vernenivå er høyest mulig sikkerhet uten å hindre arbeidet. Dette vil alltid være et kompromiss mellom sikkerhet og funksjonalitet. En vanlig årsak til at du ikke oppnår optimalt vernenivå, er feil utstyr. Da kan verneutstyret i seg selv være en risikofaktor. Vi hjelper deg med å finne optimalt vernenivå på din arbeidsplass.

 

Generelle prioriteringer

Husk at beskyttelse som virker for alle på arbeidsstedet er mer effektivt enn å beskytte hver enkelt mot risiko for fall. Dette kan for eksempel være ulike varianter av faste sikringssystemer. Systemer som hindrer fall er mer effektive framfor systemer som begrenser fall. Vi anbefaler å bruke systemer som krever liten kunnskap, fremfor systemer som forutsetter god kompetanse for å kunne brukes forsvarlig. ​

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon rundt risikovurdering.

Analyser og risikoreduserende tiltak

Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre risikoanalyser for alt arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, jf. Arbeidstilsynets forskrift 701 § 7. Våre spesialister fallsikring bistår deg ved innføring av effektive rutiner for risikoanalyser og risikostyring tilpasset arbeid i høyden. 

Vi har lang praktisk erfaring i bruk av “Sikker jobb”-analyser og andre risikoanalyser, der vi vektlegger brukervennlighet og risikoreduserende tiltak som imøtekommer krav til 

effektivitet og praktisk utførelse av arbeid.

AAK Safety kan hjelpe det å innføre og implementere rutiner for risikoanalyser, gi deg veiledning i gjennomføringen og bistå i valg og implementering av risikoreduserende tiltak.

 

Risikovurdering

En god og grundig risikovurdering skal identifisere eventuelle farer, vurdere nødvendig vernenivå og kontrollere risikoen knyttet til arbeidet. 

 

Regelverk og prioritering i vernearbeidet

Vi hjelper deg å navigere i regler og standarder, og sikrer at du og bedriften din arbeider innenfor regelverket. Vi hjelper deg å fjerne eller isolere farer og gi anbefalinger på når det er nødvendig å hindre adgang. Vi gir deg også råd rundt hva som trengs innen personlig verneutstyr. 

 

Optimalt vernenivå

Optimalt vernenivå er høyest mulig sikkerhet uten å hindre arbeidet. Dette vil alltid være et kompromiss mellom sikkerhet og funksjonalitet. En vanlig årsak til at du ikke oppnår optimalt vernenivå, er feil utstyr. Da kan verneutstyret i seg selv være en risikofaktor. Vi hjelper deg med å finne optimalt vernenivå på din arbeidsplass.

 

Generelle prioriteringer

Husk at beskyttelse som virker for alle på arbeidsstedet er mer effektivt enn å beskytte hver enkelt mot risiko for fall. Dette kan for eksempel være ulike varianter av faste sikringssystemer. Systemer som hindrer fall er mer effektive framfor systemer som begrenser fall. Vi anbefaler å bruke systemer som krever liten kunnskap, fremfor systemer som forutsetter god kompetanse for å kunne brukes forsvarlig. ​

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon rundt risikovurdering.

Les mer

Det finnes desverre ingen ledige plasser på de valgte datoeneselected date.


Følgende datoer er tilgjengelig for booking

Laster...