AAK Safety AS

TT Nivå 1

Taubasert adkomst ihht. NS 9600-standarden

AAK Safety er sertifisert opplæringsvirksomhet i henhold til NS 9600 Tilkomstteknikk. Tilkomstteknikk (TT) er et adkomstsystem for deg som skal benytte taubaserte metoder med det høyeste vernenivået. 

TT-systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Adkomstsystemet brukes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter, og har siden 1990 vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau i petroleumsindustrien.

Erfarne kursledere

Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS 9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Praktisk forståelse viktig

TT-kursene kan tas på nivå 1,2 eller 3 og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen siste kursdag. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært.

Taubasert adkomst ihht. NS 9600-standarden

AAK Safety er sertifisert opplæringsvirksomhet i henhold til NS 9600 Tilkomstteknikk. Tilkomstteknikk (TT) er et adkomstsystem for deg som skal benytte taubaserte metoder med det høyeste vernenivået. 

TT-systemet er beskrevet i NS 9600 Tilkomstteknikk, og opplæring og sertifisering følger krav gitt i denne standarden. Adkomstsystemet brukes i dag i forbindelse med mange ulike fagområder/bransjer og på mange ulike arbeidslokaliteter, og har siden 1990 vært det eneste godkjente systemet for arbeid i tau i petroleumsindustrien.

Erfarne kursledere

Kurset ledes av en kursleder godkjent iht. NS 9600, og eksamen som grunnlag for sertifisering ledes av en eksaminator fra sertifiseringsorganet Soft Sertifisering.

Praktisk forståelse viktig

TT-kursene kan tas på nivå 1,2 eller 3 og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen siste kursdag. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært.

Les mer

Det finnes desverre ingen ledige plasser på de valgte datoeneselected date.


Følgende datoer er tilgjengelig for booking

Laster...