AAK Safety AS

Mast tau

For mastemontører som benytter tau

Mastekurs tau er en kombinasjon av kursene Mast fallsikring og Arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS 9600 Tilkomstteknikk.

Et kurs i to deler

Første del av kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Her inngår de viktigste typene fallsikringsutstyr og hvordan det brukes. Deltakerne øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser.

Andre del av kurset (hoveddelen) er viet arbeid i tau. Vi legger vekt på et helhetlig program der deltakerne får lære om regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske atkomstmetodene. Kurset baserer seg på en tolkning av minstekrav for opplæring i arbeid i tau som gitt i NS 9600 Arbeid i tau, med en del tilpasninger til bransje.

For mastemontører som benytter tau

Mastekurs tau er en kombinasjon av kursene Mast fallsikring og Arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS 9600 Tilkomstteknikk.

Et kurs i to deler

Første del av kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Her inngår de viktigste typene fallsikringsutstyr og hvordan det brukes. Deltakerne øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser.

Andre del av kurset (hoveddelen) er viet arbeid i tau. Vi legger vekt på et helhetlig program der deltakerne får lære om regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske atkomstmetodene. Kurset baserer seg på en tolkning av minstekrav for opplæring i arbeid i tau som gitt i NS 9600 Arbeid i tau, med en del tilpasninger til bransje.
Les mer

Det finnes desverre ingen ledige plasser på de valgte datoeneselected date.


Følgende datoer er tilgjengelig for booking

Laster...